تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - مقدمه‌ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان‌
 

مقدمه‌ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان‌

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-07:29 ب.ظ

مقدمه‌ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان‌
آفتاب

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار هستند که طبیعتا ساختارهای فوق در هر کشوری بنا بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف موردنظر آن کشور متفاوت است. در این میان، تلا‌ش بر این است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولا‌ت اجتماعی و پیشرفت‌های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم‌گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی‌های لا‌زم بین برنامه‌های آموزشی و بازار کار در حوزه‌های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و ... برقرار گردد.
طی سال‌های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام‌های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و رویکردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره‌وری از فناوری روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولا‌تی نه چندان گسترده و بعضا موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز از شکل آرمانی برخوردار نگردیده است، آشنایی و بررسی ساختار نظام به‌عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار هستند، مطرح است.روزنامه کارگزاران بنا دارد از هفته آینده روزهای یکشنبه نظام های آموزشی جهان را به صورت اجمالی بررسی کند.


● قاره آسیا
در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام‌های آموزشی مواجهه هستیم که از یکسو برخی به‌دلیل تطابق بیشتر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش‌های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لا‌زم برخوردار نبوده و به دلا‌یل عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخورداری از امکانات، فرصت‌ها، تجهیزات و شرایط لا‌زم از آموزشی پویا محروم هستند. در این پیشگفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده، بلکه به نگاهی توصیفی به اطلا‌عات موجود اکتفا می‌گردد.
‌ ▪ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و تمام شهروندان موظف‌اند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی از آموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت‌ها نیز به نوبه خود موظف‌اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به‌صورت رایگان مبادرت نمایند. مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (۲۶ درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و... تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (۴۸ درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می‌گردد. در میان کشورهای آسیایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلا‌م با ۱۲ سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت ۱۱ سال تعلق دارد. کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی ۵ سال به طول می‌انجامد. از جمله کشورهای فوق می‌توان به کشورهای میانمار، مغولستان، ویتنام و... اشاره نمود.
‌ سن ورود به مقطع آموزش پیش‌دبستانی: در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی (در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیشترین سن ورود به این مقطع سن۵ سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و.... مشاهده می‌گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش‌دبستانی ۳ سال (۴۸ درصد) یا ۴ سال (۳۴ درصد) می‌باشد. لا‌زم به ذکر است مقطع آموزش پیش‌دبستانی در عمده نظام‌های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.
▪ مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلا‌نکا، میانمار) و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۵ سال سن و کشور یمن با ۱۴ سال سن مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش ابتدایی (۱۰ سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می‌گردد. ‌
▪ مقطع آموزش متوسطه: مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (۱۴ درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نیست. به‌عنوان مثال در کشور آنگوئیلا‌ (دوره ابتدایی ۱۰ سال و مقطع متوسطه۴ سال)، یمن (دوره ابتدایی ۹ سال و مقطع متوسطه ۳ سال) به طول می‌انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (۸۶ درصد) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه‌تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می‌گردد. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا‌ با طول مدت ۲ سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت ۳ سال و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۸ سال نیز در کشورهای سریلا‌نکا، کویت و در کشورهای آذربایجان، بنگلا‌دش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (۷سال) مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلا‌نکا با ۶ سال طول مدت مقطع و کوتاه‌ترین آن با ۲ سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۴ سال (در کشور‌های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه‌ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و....مشاهده می‌گردد. ‌


‌ ● قاره آفریقا
در قاره آفریقا به‌دلیل وجود کشورهای متعدد شاهد تنوع زیادی در نظام‌های آموزشی هستیم. به‌طور مسلم اکثریت کشورهای قاره آفریقا در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار گرفته و برخی در زمره کشورهای در حال توسعه محسوب می‌گردند. تبعات چنین وضعیتی در مجموع شرایطی را پدید می‌آورد که به جز در مواردی معدود، نظام‌های آموزشی این قاره به‌دلیل عدم برخورداری از امکانات و تجهیزات لا‌زم، نیروی انسانی متخصص و عدم سرمایه‌گذاری و پشتیبانی‌های مالی لا‌زم از کیفیت قابل توجهی برخوردار نباشد. با این وجود تمام این موارد مانع از این نمی‌گردد که جنبه‌های مثبت به‌صورت موردی وجود نداشته یا در برخی نمونه‌های معدود نظام‌های موفق، تجارب قابل استفاده‌ای وجود نداشته باشد. به طور کلی از نکات برجسته در مطالعات نظام‌های آموزشی قاره آسیا می‌توان به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های جهانی آموزش اشاره نمود که در جهت رفع محرومیت، افزایش پوشش تحصیلی، ارتقای کیفیت آموزشی و... به اجرا درآمده است. طی تحقیقات به‌عمل آمده مشخص گردیده است که مطالعه و بررسی راه بردهای فوق تا حدود زیادی راهگشا و اثر بخش بوده است.
▪ ‌ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب کشور بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و تمام شهروندان موظف‌اند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی از آموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت‌ها نیز به نوبه خود موظف‌اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به‌صورت رایگان مبادرت نمایند.
مقطع آموزش پایه در بسیاری از کشورهای قاره آفریقا (۵۰ درصد) تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی می‌گردد مانند (کشورهای اتیوپی، چاد، کامرون، گینه) و این درحالی است که در برخی کشورها نیز (۴۱ درصد) این مقطع از دو مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه متشکل می‌گردد. این وضعیت در کشورهای الجزائر، کنگو، تونس، نامبیا، نیجر و.... مشاهده می‌گردد. ‌
لا‌زم به ذکر است برخی از کشورها(۹ درصد) اطلا‌عات مربوط به این مقطع را گزارش نکرده‌اند. در میان کشورهایی آفریقایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای ری یونیون، سنت هلنا، گابن و... با ۱۰ سال مقطع آموزش تعلق دارد.
کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی با حداقل دوره آموزشی ۴ ساله می‌باشد که از آن جمله می‌توان به کشورهای سائوتومه و پرنسیپه اشاره نمود.
▪ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای آفریقایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی (در کشورهای ری یونیون) و بیشترین سن ورود به این مقطع سن ۶ سالگی است که در کشور نامیبیا مشاهده می‌گردد. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی در سنین ۳ سال (۳۸ درصد) یا ۴ سال (۳۶ درصد) می‌باشد. لا‌زم به ذکر است مقطع آموزش پیش‌دبستانی در اکثر نظام‌های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.
مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی (در کشورهای، سنت هلنا، سیرالئون و موریتوس) دیده‌شده و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشور لیبی به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۴ سال سن مشاهده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۹ سال طول مدت مقطع در کشور لیبی پس از آنها کشور ملا‌وی و سودان با ۸ سال مشاهده می‌گردد. کوتاه‌ترین طول مقطع نیز۴ سال بوده که در کشورهایی مثل سائوتومه و پرنسیپه و آنگولا‌ مشاهده می‌گردد.
مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد. در برخی از کشورهای قاره آفریقا (۱۲/۵ درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخوردار نمی‌باشد. به‌عنوان مثال در کشور روآندا (دوره ابتدایی ۷ سال و مقطع متوسطه۶ سال)، کنیا (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۴ سال) و لیبی (دوره ابتدایی ۹ سال و مقطع متوسطه ۳ سال)، اما در اکثر کشورهای این قاره (۸۷/۵ درصد) مقطع متوسطه خود از دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم می‌شود که با عنوان دوره مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌گردد.
کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره افریقا در کشور‌های لیبی و سودان با طول مدت ۳ سال مشاهده شده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۷ سال در کشورهای گینه. موزامبیک، چاد و.... دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۵ سال است که درکشور موزامبیک دیده شده و کوتاه‌ترین مقطع در کشورهایی لسوتو، ملا‌وی آفریقای جنوبی و... مشاهده می‌گردد.


● ‌ قاره آمریکا
‌ قاره آمریکا خود از دو بخش آمریکای شمالی و جنوبی تشکیل شده است که به‌طور نسبی می‌توان چنین تقسیم بندی را به نوعی به بعد آموزشی آن قاره نیز تعمیم داد، چرا که در آمریکای شمالی کیفیت آموزشی دو کشور بزرگ و توسعه یافته کانادا و ایالا‌ت متحده آمریکا که قسمت اعظم این قاره را تشکیل داده‌اند، در مقایسه با دیگر کشورها از مطلوبیت چشمگیری برخوردار می‌باشد و دلا‌یل این مطلوبیت را می‌توان در بسیاری از عوامل از جمله توجه سرمایه‌گذاری همه جانبه در حوزه آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه جامعه، مطالعه و تحقیق مستمر برای بهبود روند کیفی و کمی آموزش، برخورداری از وسایل کمک آموزشی و فناوری روز، شیوه‌های نوین تربیت معلم و روش‌های آموزشی و... جست‌وجو کرد. عامل موثر دیگری که نقشی انکارناپذیر بر کیفیت آموزشی دارد برخورداری کشورهای مذکور از نظام آموزشی غیرمتمرکز است، به نحوی که هر یک از ایالت‌ها دارای مجزا بوده و آن وزارت می‌تواند در محدوده ایالت خود از استقلا‌ل و قدرت تصمیم گیری لا‌زم برای اداره امور برخوردار باشد. همین موضوع سبب رقابتی سازنده بین ایالت‌های مختلف شده و در نهایت به مدد دیگر عوامل در مقایسه با کشورهای آمریکای جنوبی چهره مطلوب‌تری از نظام آموزشی را ترسیم می‌نماید. البته توضیح این نکته ضرورت دارد که برشمردن امتیازات فوق به منزله نامناسب‌بودن وضعیت آموزش در کشورهای آمریکای جنوبی نیست، چرا که اصلا‌حات آموزشی انجام شده یکی و دو دهه اخیر در برخی از کشورها تحولا‌ت فراوانی در ارتقاء سطح آموزش آن کشورها به وجود آورده است. مطالعه و بررسی هر کدام از آن موارد می‌تواند راهگشای کارشناسان و برنامه‌ریزان آموزشی گردد.
▪ ‌ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب در هر کشور بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی شده و همه شهروندان موظف هستند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی از آموزش این مقطع برخوردار گردند. دولت نیز به نوبه خود موظف است برای برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و این خدمات را به‌صورت رایگان ارائه نماید.
مقطع آموزش پایه در برخی از کشورهای این قاره(۳۱ درصد)تنها مقطع ابتدایی را در برمی‌گیرد برای مثال کشورهای، پاناما، مکزیک، پرو، پاراگوئه و... در برخی از کشورهای (۶۹ درصد) نیز کشورهایی مانند، آرژانتین ایالا‌ت متحده، آمریکا، دومتیکن گرانادا و... مشاهده می‌گردد.
درمیان کشورهای آمریکایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشورهای آنگوئیلا‌ و سنت کریستوفرونویس با ۱۲ سال طول مدت مقطع است. کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل ۵ سال به طول می‌انجامد مانند کشور کلمبیا . ‌
▪ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای آمریکایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی بوده که در کشورهای، گوادلوپ، مارتینی گویان فرانسه و.... مشاهده می‌گردد و بیشترین سن ورود به این مقطع ۵ سالگی است که کشورهای، پاناما، گواتمالا‌، کوبا، شیلی از آن جمله‌اند. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی ۳ سال (۴۷ درصد) است. ‌
‌ ▪ مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی است که در کشورهای، باهاما بلیز و سنت لوسیا و.... دیده می‌شود و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشور السالوادور و به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۵ سال سن و سپس کشورهای برزیل و ونزوئلا‌ با ۱۴ سال سن مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۹ سال در کشورهای السالوادور و ونزوئلا‌ و پس از آنها کشورهای دومینیکن، شیلی برزیل و... با ۸ سال طول مدت مقطع مشاهده می‌گردد. کوتاه‌ترین طول مقطع ۵ سال بوده که در کشورهایی مثل، کلمبیا گویان، فرانسه گودالوپ و.... به اجرا درمی‌آید.
▪ مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقطع‌های آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقطع‌ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد. در برخی از کشورها قاره آمریکا (۳۵ درصد) برای مثال کشور آنگوئیلا‌ (دوره ابتدایی ۷ سال و مقطع متوسطه ۵ سال)، بلیز (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۴ سال) و برزیل (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۳ سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم گردیده و از تفکیک بیشتری برخوردار نیست. اما در اکثر کشورهای این قاره (۶۵ درصد) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم گردیده که با عنوان مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌شوند. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا‌ با طول مدت ۲ سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت ۳ سال مشاهده شده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۷ سال در کشورهای جامائیکا، سورینام، گودالوپ و... به اجرا درمی‌آید.
طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سنت ویسنت و گرنادین با ۵ سال طول مقطع و سپس کشورهای پرو و شیلی دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۴ سال است که در کشور جامائیکا دیده شده و کوتاه‌ترین مقطع با ۲ سال طول مدت مقطع مانند هندوراس، نیکاراگوا و آرژانتین و .... به اجرا در می‌آید.


‌ ● قاره اروپا
درمیان قاره‌های جهان قاره اروپا را می‌توان به‌عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه‌ای از پیشرفته‌ترین و متنوع‌ترین نظام‌های آموزشی را در خود جای داده است. دلا‌یل پیشرفت این نظام‌ها را می‌توان در عواملی ذیل جست‌وجو نمود:

۱) استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره‌
۲) قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولا‌نی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها ‌
۳) وقوف بر اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه‌گذاری‌های لا‌زم در این زمینه ‌
۴) شناسایی و بهره‌برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود خود ‌
۵) برنامه‌ریزی و آینده‌نگری‌ها لا‌زم ‌
۶) ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی ‌
۷) بهره‌گیری از مشارکت‌های موثر مردمی، ‌
۸) برخورداری و به کارگیری فناوری پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی‌


‌ لا‌زم به توضیح است میزان کارآیی نظام‌های آموزشی و برخورداری از عوامل فوق در کشورهای این قاره یکسان نبوده و می‌توان کشورهای مختلف را از این نظر به سطوحی مختلفی تقسیم‌بندی نمود. اما شاخص‌ترین نمونه‌ها را می‌توان در کشورهای آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و... مشاهده کرد. همان‌گونه که در ابتدا نیز در این نوشتار نگاهی توصیفی به ساختار نظام آموزشی مدنظر بوده و طرح مطالب فوق تنها به منظور جلب توجه پژوهشگران و علا‌قه‌مندان به این حوزه برای بررسی و مطالعه در زمینه شیوه‌های مختلف مدیریت و اداره آموزش و پرورش، نوآوری‌های آموزشی، پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال، حضور موثر مردم و مشارکت‌های مردمی در آموزش و ... است که در گام‌های بعدی می‌تواند حوزه مطالعاتی مناسبی را پیش‌روی علا‌قه‌مندان امر آموزش قرار دهد
▪ مقطع آموزش پایه: آموزش پایه در تعداد کمی از کشورهای این قاره (۷ درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه، لهستان و... تنها مقطع ابتدایی را در برمی‌گیرد. در اکثر کشورها نیز (۸۸ درصد) این مقطع شامل مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می‌گردد. این وضعیت در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، انگلیس، هلند و... مشاهده می‌شود. لا‌زم به توضیح است تعداد معدودی از کشورها (۵درصد) اطلا‌عات ویژه این مقطع را گزارش نکرده‌اند.
درمیان کشورهای اروپایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشور هلند با ۱۳ سال و بعد از آن کشورهایی مانند آلمان، جبل الطارق، بلژیک و... به میزان ۱۲ سال به طول می‌انجامد. کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز ۸ سال بوده که در کشورهایی مانند اسلوانی، بلغارستان، رومانی، سن مارینو و... مشاهده می‌شود.
‌ ▪ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای اروپایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی بوده که در کشورهای، اسپانیا، ایسلند، فرانسه و.... مشاهده شده و بیشترین سن ورود به این مقطع ۵ سالگی است که تنها در کشور سوئیس به اجرا در می‌آید. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی سن ۳ سال است. ‌ مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۴ سالگی است که در کشور جبل الطارق دیده شده و در عین حال پایین‌ترین سن ورود به این مقطع در جهان می‌باشد و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای لهستان و مقدونیه به‌دلیل طولا‌نی‌بودن آن مقطع با ۱۴ سال سن مشاهده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۸ سال طول مدت مقطع نیز در کشورهای آلبانی، جبل الطارق و مقدونیه، به اجرا در می‌آید. کوتاه‌ترین طول مقطع نیز ۳ سال بوده که متعلق به کشور روسیه فدرال می‌باشد و در عین حال این مدت زمان رکورد کوتاه‌ترین مقطع ابتدایی در جهان نیز به حساب می‌آید.
‌ ▪ مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقطع‌های آموزش رسمی با توجه به اهمیت آنها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌شوند در برخی از کشورها قاره اروپا (۷ درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه و لهستان (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۴ سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخوردار نمی‌باشد، اما در اکثر کشورهای این قاره (۸۶ درصد) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌شوند. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اروپا در کشور آلبانی، مقدونیه و لهستان با طول مدت ۴ سال مشاهده گردیده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۹ سال است که در کشور آلمان به اجرا در می‌آید و در عین حال طولا‌نی‌ترین دوره متوسطه در جهان به حساب می‌آید. طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور آلمان با ۶ سال و سپس ۵ سال در کشورهای لتونی، لیتوانی، روسیه فدرال و....مشاهده می‌شود و کوتاه‌ترین آن نیز با ۲سال طول مدت در کشورهای اسپانیا، استونی، بلژیک، مالت و... به اجرا در می‌آید. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۵ سال است که در کشورهایی مانند سن مارینو و مالت و کوتاه‌ترین مقطع با ۲ سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می‌شود.


● قاره اقیانوسیه‌
▪ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب در هر کشور بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و شهروندان موظف‌اند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی، آموزش این مقطع را سپری نمایند. دولت نیز به نوبه خود موظف است برای شهروندان واجد شرایط این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و این خدمات را به‌صورت رایگان ارائه نماید.
مقطع آموزش پایه در برخی از کشورهای این قاره (۲۰ درصد) برای مثال کشورهای تووالو، جمهوری وانواتو، ساموآ و... تنها مقطع ابتدایی، را در برمی‌گیرد و در اکثر کشورها نیز (۶۵ درصد) این مقطع شامل دو مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می‌شود. این روال آموزشی در کشورهایی مانند استرالیا، توکلو، زلا‌ندنو، گوام به اجرا در می‌آید. لا‌زم به توضیح است برخی از کشورها (۱۵ درصد) از دادن اطلا‌عات مربوط به این مقطع امتناع ورزیده‌اند. درمیان کشورهای اقیانوسیه طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشورهای توکلو و سانوآی آمریکا با ۱۲ سال طول مدت مقطع است. کوتاه‌ترین مقطع آموزش اجباری متعلق به جمهوری وانواتو است که در آن مقطع، آموزش حداقل ۶ سال به طول می‌انجامد.‌ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای آمریکایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی بوده که در کشور زلا‌ندنو مشاهده شده و بیشترین سن ورود به این مقطع ۵ سالگی است که در کشورهای گوام، نائورو و پاپواگینه نو دیده شده است. در نیمی از کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی سن ۳ سالگی بوده و در بقیه کشورها این میزان، از سن ۲ سالگی تا ۵ سالگی متغیر می‌باشد. مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی است که در کشورهای استرالیا، توکلو، زلا‌ندنو و.... دیده می‌شود و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای توکلوو، توالو و گوام و.... به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۳ سال سن مشاهده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۹ سال در توکلوو و پس از آن کشورهای ساموآی آمریکا، گوام و ساموآ با ۸ سال طول مدت مقطع مشاهده شده است. طول مقطع نیز ۵ سال بوده که در کشورهایی مثل کالدونیای جدید و پولنسیا فرانسه دیده می‌شود.
‌▪ مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد. در برخی از کشورها قاره اقیانوسیه (۴۵ درصد) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم گردیده و از تفکیک بیشتری برخوردار نیست. برای مثال کشور توکلو (دوره ابتدایی ۹ سال و مقطع متوسطه ۲ سال)، نیئو (دوره ابتدایی ۶ سال و مقطع متوسطه ۶ سال) و جزیره نورفورک (دوره ابتدایی ۷ سال و مقطع متوسطه ۴ سال). اما در بقیه کشورهای این قاره (۵۵ درصد) مقطع متوسطه خود به خود به دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌شوند. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اقیانوسیه در کشور توکلو با مدت ۲ سال و در کشورهای تووالو، گوام، نائورو با طول مدت ۳ سال مشاهده شده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۷ سال در کشورهایی مانند تونگا، جمهوری وانواتو، زلا‌ندنو و... دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشورهای پولنسیافرانسه، زلا‌ندنو، کالدونیای جدید و.... با ۴ سال طول مقطع و کوتاه‌ترین آن با ۲ سال طول مدت مقطع در کشورهای جزائر اقیانوس آرام و ساموآی آمریکا دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۳ سال است که در کشورها مانند جزائر کوک، جمهوری وانواتو، زلا‌ندنو و.... دیده شده و کوتاه‌ترین مقطع با ۲ سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند استرالیا، جزائر سلیمان، ساموآ و مشاهده می‌شود.

منبع : www.aftab.ir - آفتابنظرات() 


liverpool escorts
چهارشنبه 6 شهریور 1398 04:50 ب.ظ
sexy2call.co.uk Quick search and have the most recent results Choose a massage
escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent
recreation. In search of escort girls? Discrete apartments?
Complete a quick search by region
here
دوشنبه 4 شهریور 1398 06:27 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the great effort.
נערות ליווי בהוד השרון
شنبه 2 شهریور 1398 10:00 ق.ظ
"We must build to an alternative crescendo, cheri," he said.

"And we are going to have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, as well as the soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended
effect. I'm feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the doorway of my
pussy, and I needed him to thrust into me hard. Instead he retracted and
slid his hardness back approximately my clit.

I was aching to obtain him inside, and I could truthfully tell that his ought to push that wonderful
hard cock inside me was growing. His moans grew to fit mine, and I
knew the sensation of my wet pussy lips around the head of his cock was getting excessive both for of us.


"Allow finale begin," he said, and the man slid the end of his cock inside me.


The two of us gasped as they held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to tug him further inside, and
that he threw his return with the sensation. Inch by
excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I
squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful since it
filled me, but I desired everything inside me. I rolled aside and rested my leg
against his shoulder, and he plunged his cock all the
way up in.
לופטים עם בריכה
شنبه 2 شهریور 1398 04:05 ق.ظ
many thanks a good deal this fabulous website is formal along
with simple
נערות ליווי בתל אביב
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:47 ب.ظ
Quick search and find the newest results Get a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort girls?

Discrete apartments? Create a quick search by region of Israel.
וילות בצפון
سه شنبه 22 مرداد 1398 02:52 ق.ظ
thanks a lot a good deal this amazing site is definitely elegant in addition to casual
standard deviation calculator
جمعه 18 مرداد 1398 09:32 ب.ظ
Hey there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of
my good old room mate! He always kept talking about this.

I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good
read. Thanks for sharing!
click here
پنجشنبه 17 مرداد 1398 12:32 ق.ظ
It's genuinely very complex in this active life to listen news on Television,
thus I just use internet for that reason, and obtain the latest news.
וילות באילת
سه شنبه 15 مرداد 1398 08:58 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a
villa to rent by city, many different rooms lofts
and villas. Be astounded by the photos and data that they have to offer you you.
The site is a center for every body the ads from the field, bachelorette party?
Like a buddy who leaves Israel? It doesn't matter what the rationale you will
need to rent a villa for a future event or merely a team recreation suited to any age.
The website is also the center of rooms by the hour, which is definitely another subject, for lovers who are searhing for an expensive
room equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.
Regardless of the you would like, the 0LOFT website constitutes a look for you to find rentals
for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
iboysoft data recovery software
یکشنبه 13 مرداد 1398 05:32 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this.
And he in fact bought me dinner simply because I found it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your web site.
שירותי ליווי ברמת גן
پنجشنبه 10 مرداد 1398 01:19 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He is well-built, with incredible arms plus a chest that stands apart on this sweater.
We're standing right in front of one another dealing with us,
what we want money, what we're interested in on another person.
He starts saying that bigger been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I have faith that He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for a good reason right.

But analyze, would you reject me, would you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at the moment?' he stated as I buy much better him and kiss him.

‘Next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I love how we think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my rearfoot in their leg, massaging it slowly. ‘So what can that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone who knows what you want. A person that won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared when you attempt something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you try interesting things, especially when it comes to making a new challenge in the bed room ', I intimate ‘And I adore girls who are direct, who cut over the chase, like you recently did. To generally be
honest, this is a huge turn on.
صیانة غسالة فوق اتوماتیك بوش
دوشنبه 31 تیر 1398 09:31 ب.ظ
I enjoy what you guys are up too. Such clever work and reporting!

Keep up the wonderful works guys I've included you guys to blogroll.
תיקון מזגנים
یکشنبه 30 تیر 1398 11:43 ق.ظ
many thanks a whole lot this fabulous website is actually elegant plus
relaxed
toiletbowlclean.livejournal.com
شنبه 29 تیر 1398 07:17 ب.ظ
Hey! This post could not be written anyy better!
Reading through this post reminds me of my old room mate!
He always kept talking about this. I will fokrward this page to him.
Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
חדרים לפי שעה
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:51 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa rented by
city, many different rooms lofts and villas. Be impressed by the photographs and information that the
site has to present you. The website is a center for every person the ads while in the field, bachelorette
party? Use a friend who leaves Israel? Regardless of the the reason you have to
rent a villa for the two event or maybe a group recreation appropriate for any age.
The site is also the middle of rooms with the hour, which is already another subject, for lovers who
are seeking an expensive room equipped for discreet
entertainment having a spouse or lover. No matter what you
are interested in, the 0LOFT website is really a try to find you
to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North
South and Gush Dan.
Sexy2Call
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:25 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the most recent results Get a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Searching for escort girls? Discrete apartments? Produce a quick search
by region
남자고액알바
شنبه 22 تیر 1398 07:36 ب.ظ
Hello , i read your blog from time to time and i own a similar onne and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
נערות ליווי
جمعه 21 تیر 1398 06:34 ب.ظ
"We've got to build to a different crescendo, cheri," he said.
"Therefore we can have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust,
along with the soft skin of his hard cock against my
sex was having its intended effect. I'm feeling a stronger arousal
now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the actual top of his cock push agonizingly at the doorway of my
pussy, and I want to him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness
back as much as my clit.

I became aching to acquire him inside, and I really could tell that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to suit mine, and I knew the impression of my
wet pussy lips on the head of his cock was getting an excessive amount
of for both of us.

"Allow finale begin," he was quoted saying, and he slid the top of his cock inside me.We both gasped because held his cock there for a moment.

I contracted my pussy to tug him further inside, anf the husband
threw his return on the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but I wanted everthing
inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and
then he plunged his cock all the way in.
דירה דיסקרטיות
پنجشنبه 20 تیر 1398 10:26 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the
most amazing lips I've seen. He or she is well built, with incredible arms as
well as a chest that is unique for this sweater.
We're standing before of one another discussing people, what you want in the future, what we're trying to find on another person.
He starts saying that they have been rejected a great deal of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for grounds right.
But let me know, can you reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you today?' he said as I get nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on how you will think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘What do that suits you in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone discussion the things they want. Someone that won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid of trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt interesting things, especially in relation to making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I love females who are direct, who cut over the chase, like you recently did. To be
honest, that's a huge turn on.
נערות ליווי בבת ים
دوشنبه 17 تیر 1398 02:11 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get the newest results Discover a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
profile
دوشنبه 17 تیر 1398 01:25 ق.ظ
I am really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A handful of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks
great in Safari. Do you have any solutions to help
fix this problem?
Sexy2Call
جمعه 14 تیر 1398 07:43 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Locate a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
whore
جمعه 14 تیر 1398 05:52 ب.ظ
Howdy excellent blog! Does runing a blog such as this take a
large amount of work? I hve virtually no expertise in coding however I waas hoping to start my own blog in the neawr future.

Anyhow, if you have any recommendations orr tips for new blog owners please share.
I know this is off subject but I just wanted to ask. Thans a lot!
مركز صیانة غسالات ال جى
جمعه 14 تیر 1398 03:36 ق.ظ
Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks
of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect
against hackers?
Sexy2Call
چهارشنبه 12 تیر 1398 05:29 ق.ظ
Sexy2call Quick search and have the most up-to-date results
Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region
שירותי ליווי חיפה
چهارشنبه 12 تیر 1398 02:50 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire up to date results
Choose a massage escort girl, discrete apartment or any
perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Come up with a quick search by region, the best portal in Israel for discreet apartments and escort girls, several different youth
ads that gives you service and guidance
you didn't know, perform a search by city and locate you the
dream girl for an additional indulgence,
business meeting? Ads don't include and or provide and or encourage and or imply
the provision of sexual services. The ads are be subject to all of the binding laws in the State of Israel.
صیانة غسالات سامسونج طنطا
یکشنبه 9 تیر 1398 02:27 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular article!

It's the little changes that will make the biggest changes.
Many thanks for sharing!
צימר
پنجشنبه 6 تیر 1398 12:21 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a villa to book by city, a number of rooms lofts and villas.
Be afraid of the wonderful pictures and knowledge that they have to present you.
The site is a center for you all the ads while in the
field, bachelorette party? Have fun with an associate who leaves
Israel? It doesn't matter what the main reason you must rent a villa
for a potential event or simply friends recreation appropriate for any age.
The site is also the biggest market of rooms by the hour, which has already been another subject,
for lovers who are looking for a deluxe room equipped for discreet entertainment using a spouse
or lover. Whatever you are looking at, the 0LOFT website constitutes a
search for you to find rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
Buy cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 12:52 ق.ظ

You stated it wonderfully.
cialis generique 5 mg cialis rezeptfrei sterreich tadalafil tablets only now cialis for sale in us opinioni cialis generico cialis flussig prix cialis once a da cialis 20 mg effectiveness cialis price in bangalore venta de cialis canada
http://fritmithold.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:18 ق.ظ

Cheers, I appreciate it!
we use it cialis online store cialis pas cher paris we like it safe cheap cialis wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online cialis 20 mg best price cialis super acti cialis baratos compran uk cialis name brand cheap buy cialis online nz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox