تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - مقدمه‌ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان‌
 

مقدمه‌ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان‌

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-06:29 ب.ظ

مقدمه‌ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان‌
آفتاب

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار هستند که طبیعتا ساختارهای فوق در هر کشوری بنا بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف موردنظر آن کشور متفاوت است. در این میان، تلا‌ش بر این است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولا‌ت اجتماعی و پیشرفت‌های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم‌گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی‌های لا‌زم بین برنامه‌های آموزشی و بازار کار در حوزه‌های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و ... برقرار گردد.
طی سال‌های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام‌های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و رویکردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره‌وری از فناوری روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولا‌تی نه چندان گسترده و بعضا موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز از شکل آرمانی برخوردار نگردیده است، آشنایی و بررسی ساختار نظام به‌عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار هستند، مطرح است.روزنامه کارگزاران بنا دارد از هفته آینده روزهای یکشنبه نظام های آموزشی جهان را به صورت اجمالی بررسی کند.


● قاره آسیا
در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام‌های آموزشی مواجهه هستیم که از یکسو برخی به‌دلیل تطابق بیشتر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش‌های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لا‌زم برخوردار نبوده و به دلا‌یل عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخورداری از امکانات، فرصت‌ها، تجهیزات و شرایط لا‌زم از آموزشی پویا محروم هستند. در این پیشگفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده، بلکه به نگاهی توصیفی به اطلا‌عات موجود اکتفا می‌گردد.
‌ ▪ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و تمام شهروندان موظف‌اند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی از آموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت‌ها نیز به نوبه خود موظف‌اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به‌صورت رایگان مبادرت نمایند. مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (۲۶ درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و... تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (۴۸ درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می‌گردد. در میان کشورهای آسیایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلا‌م با ۱۲ سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت ۱۱ سال تعلق دارد. کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی ۵ سال به طول می‌انجامد. از جمله کشورهای فوق می‌توان به کشورهای میانمار، مغولستان، ویتنام و... اشاره نمود.
‌ سن ورود به مقطع آموزش پیش‌دبستانی: در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی (در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیشترین سن ورود به این مقطع سن۵ سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و.... مشاهده می‌گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش‌دبستانی ۳ سال (۴۸ درصد) یا ۴ سال (۳۴ درصد) می‌باشد. لا‌زم به ذکر است مقطع آموزش پیش‌دبستانی در عمده نظام‌های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.
▪ مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلا‌نکا، میانمار) و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۵ سال سن و کشور یمن با ۱۴ سال سن مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش ابتدایی (۱۰ سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می‌گردد. ‌
▪ مقطع آموزش متوسطه: مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (۱۴ درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نیست. به‌عنوان مثال در کشور آنگوئیلا‌ (دوره ابتدایی ۱۰ سال و مقطع متوسطه۴ سال)، یمن (دوره ابتدایی ۹ سال و مقطع متوسطه ۳ سال) به طول می‌انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (۸۶ درصد) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه‌تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می‌گردد. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا‌ با طول مدت ۲ سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت ۳ سال و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۸ سال نیز در کشورهای سریلا‌نکا، کویت و در کشورهای آذربایجان، بنگلا‌دش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (۷سال) مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلا‌نکا با ۶ سال طول مدت مقطع و کوتاه‌ترین آن با ۲ سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۴ سال (در کشور‌های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه‌ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و....مشاهده می‌گردد. ‌


‌ ● قاره آفریقا
در قاره آفریقا به‌دلیل وجود کشورهای متعدد شاهد تنوع زیادی در نظام‌های آموزشی هستیم. به‌طور مسلم اکثریت کشورهای قاره آفریقا در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار گرفته و برخی در زمره کشورهای در حال توسعه محسوب می‌گردند. تبعات چنین وضعیتی در مجموع شرایطی را پدید می‌آورد که به جز در مواردی معدود، نظام‌های آموزشی این قاره به‌دلیل عدم برخورداری از امکانات و تجهیزات لا‌زم، نیروی انسانی متخصص و عدم سرمایه‌گذاری و پشتیبانی‌های مالی لا‌زم از کیفیت قابل توجهی برخوردار نباشد. با این وجود تمام این موارد مانع از این نمی‌گردد که جنبه‌های مثبت به‌صورت موردی وجود نداشته یا در برخی نمونه‌های معدود نظام‌های موفق، تجارب قابل استفاده‌ای وجود نداشته باشد. به طور کلی از نکات برجسته در مطالعات نظام‌های آموزشی قاره آسیا می‌توان به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های جهانی آموزش اشاره نمود که در جهت رفع محرومیت، افزایش پوشش تحصیلی، ارتقای کیفیت آموزشی و... به اجرا درآمده است. طی تحقیقات به‌عمل آمده مشخص گردیده است که مطالعه و بررسی راه بردهای فوق تا حدود زیادی راهگشا و اثر بخش بوده است.
▪ ‌ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب کشور بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و تمام شهروندان موظف‌اند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی از آموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت‌ها نیز به نوبه خود موظف‌اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به‌صورت رایگان مبادرت نمایند.
مقطع آموزش پایه در بسیاری از کشورهای قاره آفریقا (۵۰ درصد) تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی می‌گردد مانند (کشورهای اتیوپی، چاد، کامرون، گینه) و این درحالی است که در برخی کشورها نیز (۴۱ درصد) این مقطع از دو مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه متشکل می‌گردد. این وضعیت در کشورهای الجزائر، کنگو، تونس، نامبیا، نیجر و.... مشاهده می‌گردد. ‌
لا‌زم به ذکر است برخی از کشورها(۹ درصد) اطلا‌عات مربوط به این مقطع را گزارش نکرده‌اند. در میان کشورهایی آفریقایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای ری یونیون، سنت هلنا، گابن و... با ۱۰ سال مقطع آموزش تعلق دارد.
کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی با حداقل دوره آموزشی ۴ ساله می‌باشد که از آن جمله می‌توان به کشورهای سائوتومه و پرنسیپه اشاره نمود.
▪ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای آفریقایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی (در کشورهای ری یونیون) و بیشترین سن ورود به این مقطع سن ۶ سالگی است که در کشور نامیبیا مشاهده می‌گردد. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی در سنین ۳ سال (۳۸ درصد) یا ۴ سال (۳۶ درصد) می‌باشد. لا‌زم به ذکر است مقطع آموزش پیش‌دبستانی در اکثر نظام‌های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.
مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی (در کشورهای، سنت هلنا، سیرالئون و موریتوس) دیده‌شده و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشور لیبی به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۴ سال سن مشاهده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۹ سال طول مدت مقطع در کشور لیبی پس از آنها کشور ملا‌وی و سودان با ۸ سال مشاهده می‌گردد. کوتاه‌ترین طول مقطع نیز۴ سال بوده که در کشورهایی مثل سائوتومه و پرنسیپه و آنگولا‌ مشاهده می‌گردد.
مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد. در برخی از کشورهای قاره آفریقا (۱۲/۵ درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخوردار نمی‌باشد. به‌عنوان مثال در کشور روآندا (دوره ابتدایی ۷ سال و مقطع متوسطه۶ سال)، کنیا (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۴ سال) و لیبی (دوره ابتدایی ۹ سال و مقطع متوسطه ۳ سال)، اما در اکثر کشورهای این قاره (۸۷/۵ درصد) مقطع متوسطه خود از دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم می‌شود که با عنوان دوره مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌گردد.
کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره افریقا در کشور‌های لیبی و سودان با طول مدت ۳ سال مشاهده شده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۷ سال در کشورهای گینه. موزامبیک، چاد و.... دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۵ سال است که درکشور موزامبیک دیده شده و کوتاه‌ترین مقطع در کشورهایی لسوتو، ملا‌وی آفریقای جنوبی و... مشاهده می‌گردد.


● ‌ قاره آمریکا
‌ قاره آمریکا خود از دو بخش آمریکای شمالی و جنوبی تشکیل شده است که به‌طور نسبی می‌توان چنین تقسیم بندی را به نوعی به بعد آموزشی آن قاره نیز تعمیم داد، چرا که در آمریکای شمالی کیفیت آموزشی دو کشور بزرگ و توسعه یافته کانادا و ایالا‌ت متحده آمریکا که قسمت اعظم این قاره را تشکیل داده‌اند، در مقایسه با دیگر کشورها از مطلوبیت چشمگیری برخوردار می‌باشد و دلا‌یل این مطلوبیت را می‌توان در بسیاری از عوامل از جمله توجه سرمایه‌گذاری همه جانبه در حوزه آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه جامعه، مطالعه و تحقیق مستمر برای بهبود روند کیفی و کمی آموزش، برخورداری از وسایل کمک آموزشی و فناوری روز، شیوه‌های نوین تربیت معلم و روش‌های آموزشی و... جست‌وجو کرد. عامل موثر دیگری که نقشی انکارناپذیر بر کیفیت آموزشی دارد برخورداری کشورهای مذکور از نظام آموزشی غیرمتمرکز است، به نحوی که هر یک از ایالت‌ها دارای مجزا بوده و آن وزارت می‌تواند در محدوده ایالت خود از استقلا‌ل و قدرت تصمیم گیری لا‌زم برای اداره امور برخوردار باشد. همین موضوع سبب رقابتی سازنده بین ایالت‌های مختلف شده و در نهایت به مدد دیگر عوامل در مقایسه با کشورهای آمریکای جنوبی چهره مطلوب‌تری از نظام آموزشی را ترسیم می‌نماید. البته توضیح این نکته ضرورت دارد که برشمردن امتیازات فوق به منزله نامناسب‌بودن وضعیت آموزش در کشورهای آمریکای جنوبی نیست، چرا که اصلا‌حات آموزشی انجام شده یکی و دو دهه اخیر در برخی از کشورها تحولا‌ت فراوانی در ارتقاء سطح آموزش آن کشورها به وجود آورده است. مطالعه و بررسی هر کدام از آن موارد می‌تواند راهگشای کارشناسان و برنامه‌ریزان آموزشی گردد.
▪ ‌ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب در هر کشور بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی شده و همه شهروندان موظف هستند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی از آموزش این مقطع برخوردار گردند. دولت نیز به نوبه خود موظف است برای برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و این خدمات را به‌صورت رایگان ارائه نماید.
مقطع آموزش پایه در برخی از کشورهای این قاره(۳۱ درصد)تنها مقطع ابتدایی را در برمی‌گیرد برای مثال کشورهای، پاناما، مکزیک، پرو، پاراگوئه و... در برخی از کشورهای (۶۹ درصد) نیز کشورهایی مانند، آرژانتین ایالا‌ت متحده، آمریکا، دومتیکن گرانادا و... مشاهده می‌گردد.
درمیان کشورهای آمریکایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشورهای آنگوئیلا‌ و سنت کریستوفرونویس با ۱۲ سال طول مدت مقطع است. کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل ۵ سال به طول می‌انجامد مانند کشور کلمبیا . ‌
▪ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای آمریکایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی بوده که در کشورهای، گوادلوپ، مارتینی گویان فرانسه و.... مشاهده می‌گردد و بیشترین سن ورود به این مقطع ۵ سالگی است که کشورهای، پاناما، گواتمالا‌، کوبا، شیلی از آن جمله‌اند. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی ۳ سال (۴۷ درصد) است. ‌
‌ ▪ مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی است که در کشورهای، باهاما بلیز و سنت لوسیا و.... دیده می‌شود و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشور السالوادور و به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۵ سال سن و سپس کشورهای برزیل و ونزوئلا‌ با ۱۴ سال سن مشاهده می‌گردد. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۹ سال در کشورهای السالوادور و ونزوئلا‌ و پس از آنها کشورهای دومینیکن، شیلی برزیل و... با ۸ سال طول مدت مقطع مشاهده می‌گردد. کوتاه‌ترین طول مقطع ۵ سال بوده که در کشورهایی مثل، کلمبیا گویان، فرانسه گودالوپ و.... به اجرا درمی‌آید.
▪ مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقطع‌های آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقطع‌ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد. در برخی از کشورها قاره آمریکا (۳۵ درصد) برای مثال کشور آنگوئیلا‌ (دوره ابتدایی ۷ سال و مقطع متوسطه ۵ سال)، بلیز (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۴ سال) و برزیل (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۳ سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم گردیده و از تفکیک بیشتری برخوردار نیست. اما در اکثر کشورهای این قاره (۶۵ درصد) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم گردیده که با عنوان مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌شوند. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا‌ با طول مدت ۲ سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت ۳ سال مشاهده شده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۷ سال در کشورهای جامائیکا، سورینام، گودالوپ و... به اجرا درمی‌آید.
طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سنت ویسنت و گرنادین با ۵ سال طول مقطع و سپس کشورهای پرو و شیلی دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۴ سال است که در کشور جامائیکا دیده شده و کوتاه‌ترین مقطع با ۲ سال طول مدت مقطع مانند هندوراس، نیکاراگوا و آرژانتین و .... به اجرا در می‌آید.


‌ ● قاره اروپا
درمیان قاره‌های جهان قاره اروپا را می‌توان به‌عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه‌ای از پیشرفته‌ترین و متنوع‌ترین نظام‌های آموزشی را در خود جای داده است. دلا‌یل پیشرفت این نظام‌ها را می‌توان در عواملی ذیل جست‌وجو نمود:

۱) استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره‌
۲) قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولا‌نی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها ‌
۳) وقوف بر اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه‌گذاری‌های لا‌زم در این زمینه ‌
۴) شناسایی و بهره‌برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود خود ‌
۵) برنامه‌ریزی و آینده‌نگری‌ها لا‌زم ‌
۶) ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی ‌
۷) بهره‌گیری از مشارکت‌های موثر مردمی، ‌
۸) برخورداری و به کارگیری فناوری پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی‌


‌ لا‌زم به توضیح است میزان کارآیی نظام‌های آموزشی و برخورداری از عوامل فوق در کشورهای این قاره یکسان نبوده و می‌توان کشورهای مختلف را از این نظر به سطوحی مختلفی تقسیم‌بندی نمود. اما شاخص‌ترین نمونه‌ها را می‌توان در کشورهای آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و... مشاهده کرد. همان‌گونه که در ابتدا نیز در این نوشتار نگاهی توصیفی به ساختار نظام آموزشی مدنظر بوده و طرح مطالب فوق تنها به منظور جلب توجه پژوهشگران و علا‌قه‌مندان به این حوزه برای بررسی و مطالعه در زمینه شیوه‌های مختلف مدیریت و اداره آموزش و پرورش، نوآوری‌های آموزشی، پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال، حضور موثر مردم و مشارکت‌های مردمی در آموزش و ... است که در گام‌های بعدی می‌تواند حوزه مطالعاتی مناسبی را پیش‌روی علا‌قه‌مندان امر آموزش قرار دهد
▪ مقطع آموزش پایه: آموزش پایه در تعداد کمی از کشورهای این قاره (۷ درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه، لهستان و... تنها مقطع ابتدایی را در برمی‌گیرد. در اکثر کشورها نیز (۸۸ درصد) این مقطع شامل مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می‌گردد. این وضعیت در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، انگلیس، هلند و... مشاهده می‌شود. لا‌زم به توضیح است تعداد معدودی از کشورها (۵درصد) اطلا‌عات ویژه این مقطع را گزارش نکرده‌اند.
درمیان کشورهای اروپایی طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشور هلند با ۱۳ سال و بعد از آن کشورهایی مانند آلمان، جبل الطارق، بلژیک و... به میزان ۱۲ سال به طول می‌انجامد. کوتاه‌ترین مقطع آموزش پایه نیز ۸ سال بوده که در کشورهایی مانند اسلوانی، بلغارستان، رومانی، سن مارینو و... مشاهده می‌شود.
‌ ▪ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای اروپایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی بوده که در کشورهای، اسپانیا، ایسلند، فرانسه و.... مشاهده شده و بیشترین سن ورود به این مقطع ۵ سالگی است که تنها در کشور سوئیس به اجرا در می‌آید. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی سن ۳ سال است. ‌ مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۴ سالگی است که در کشور جبل الطارق دیده شده و در عین حال پایین‌ترین سن ورود به این مقطع در جهان می‌باشد و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای لهستان و مقدونیه به‌دلیل طولا‌نی‌بودن آن مقطع با ۱۴ سال سن مشاهده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۸ سال طول مدت مقطع نیز در کشورهای آلبانی، جبل الطارق و مقدونیه، به اجرا در می‌آید. کوتاه‌ترین طول مقطع نیز ۳ سال بوده که متعلق به کشور روسیه فدرال می‌باشد و در عین حال این مدت زمان رکورد کوتاه‌ترین مقطع ابتدایی در جهان نیز به حساب می‌آید.
‌ ▪ مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقطع‌های آموزش رسمی با توجه به اهمیت آنها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌شوند در برخی از کشورها قاره اروپا (۷ درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه و لهستان (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۴ سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخوردار نمی‌باشد، اما در اکثر کشورهای این قاره (۸۶ درصد) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌شوند. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اروپا در کشور آلبانی، مقدونیه و لهستان با طول مدت ۴ سال مشاهده گردیده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۹ سال است که در کشور آلمان به اجرا در می‌آید و در عین حال طولا‌نی‌ترین دوره متوسطه در جهان به حساب می‌آید. طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور آلمان با ۶ سال و سپس ۵ سال در کشورهای لتونی، لیتوانی، روسیه فدرال و....مشاهده می‌شود و کوتاه‌ترین آن نیز با ۲سال طول مدت در کشورهای اسپانیا، استونی، بلژیک، مالت و... به اجرا در می‌آید. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۵ سال است که در کشورهایی مانند سن مارینو و مالت و کوتاه‌ترین مقطع با ۲ سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می‌شود.


● قاره اقیانوسیه‌
▪ مقطع آموزش پایه: براساس قوانین مصوب در هر کشور بخشی از مقطع تحصیلی به‌عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و شهروندان موظف‌اند که پس از احراز شرایط لا‌زم و قانونی، آموزش این مقطع را سپری نمایند. دولت نیز به نوبه خود موظف است برای شهروندان واجد شرایط این مقطع تسهیلا‌ت لا‌زم را فراهم نموده و این خدمات را به‌صورت رایگان ارائه نماید.
مقطع آموزش پایه در برخی از کشورهای این قاره (۲۰ درصد) برای مثال کشورهای تووالو، جمهوری وانواتو، ساموآ و... تنها مقطع ابتدایی، را در برمی‌گیرد و در اکثر کشورها نیز (۶۵ درصد) این مقطع شامل دو مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می‌شود. این روال آموزشی در کشورهایی مانند استرالیا، توکلو، زلا‌ندنو، گوام به اجرا در می‌آید. لا‌زم به توضیح است برخی از کشورها (۱۵ درصد) از دادن اطلا‌عات مربوط به این مقطع امتناع ورزیده‌اند. درمیان کشورهای اقیانوسیه طولا‌نی‌ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشورهای توکلو و سانوآی آمریکا با ۱۲ سال طول مدت مقطع است. کوتاه‌ترین مقطع آموزش اجباری متعلق به جمهوری وانواتو است که در آن مقطع، آموزش حداقل ۶ سال به طول می‌انجامد.‌ سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی: درمیان کشورهای آمریکایی کمترین سن ورود به آموزش پیش‌دبستانی سن ۲ سالگی بوده که در کشور زلا‌ندنو مشاهده شده و بیشترین سن ورود به این مقطع ۵ سالگی است که در کشورهای گوام، نائورو و پاپواگینه نو دیده شده است. در نیمی از کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش‌دبستانی سن ۳ سالگی بوده و در بقیه کشورها این میزان، از سن ۲ سالگی تا ۵ سالگی متغیر می‌باشد. مقطع آموزش ابتدایی: پایین‌ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی است که در کشورهای استرالیا، توکلو، زلا‌ندنو و.... دیده می‌شود و مسن‌ترین دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای توکلوو، توالو و گوام و.... به‌دلیل طولا‌نی بودن آن مقطع با ۱۳ سال سن مشاهده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع ابتدایی با ۹ سال در توکلوو و پس از آن کشورهای ساموآی آمریکا، گوام و ساموآ با ۸ سال طول مدت مقطع مشاهده شده است. طول مقطع نیز ۵ سال بوده که در کشورهایی مثل کالدونیای جدید و پولنسیا فرانسه دیده می‌شود.
‌▪ مقطع آموزش متوسطه: به‌طور کلی مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می‌گردد. در برخی از کشورها قاره اقیانوسیه (۴۵ درصد) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم گردیده و از تفکیک بیشتری برخوردار نیست. برای مثال کشور توکلو (دوره ابتدایی ۹ سال و مقطع متوسطه ۲ سال)، نیئو (دوره ابتدایی ۶ سال و مقطع متوسطه ۶ سال) و جزیره نورفورک (دوره ابتدایی ۷ سال و مقطع متوسطه ۴ سال). اما در بقیه کشورهای این قاره (۵۵ درصد) مقطع متوسطه خود به خود به دو مقطع کوتاه‌تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می‌شوند. کوتاه‌ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اقیانوسیه در کشور توکلو با مدت ۲ سال و در کشورهای تووالو، گوام، نائورو با طول مدت ۳ سال مشاهده شده و طولا‌نی‌ترین مقطع متوسطه ۷ سال در کشورهایی مانند تونگا، جمهوری وانواتو، زلا‌ندنو و... دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشورهای پولنسیافرانسه، زلا‌ندنو، کالدونیای جدید و.... با ۴ سال طول مقطع و کوتاه‌ترین آن با ۲ سال طول مدت مقطع در کشورهای جزائر اقیانوس آرام و ساموآی آمریکا دیده می‌شود. طولا‌نی‌ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۳ سال است که در کشورها مانند جزائر کوک، جمهوری وانواتو، زلا‌ندنو و.... دیده شده و کوتاه‌ترین مقطع با ۲ سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند استرالیا، جزائر سلیمان، ساموآ و مشاهده می‌شود.

منبع : www.aftab.ir - آفتابنظرات() 


adelaide weather forecast
دوشنبه 24 دی 1397 11:56 ق.ظ
Excellent post. I certainly love this site. Stick with it!
Funny Hamster
چهارشنبه 19 دی 1397 04:48 ق.ظ
This has to be the cutest funniest picture of a hamster ever.
Check out this picture of a hamster eating a cracker if you’re in need of a smile http://dapalan.com/A0LD
Octopus
شنبه 15 دی 1397 03:31 ق.ظ
I was curious if you ever considered changing the layout of
your website? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or
two pictures. Maybe you could space it out better?
Saundra
جمعه 14 دی 1397 03:51 ق.ظ
Hi, I think your website might be having breowser compatibility issues.
When I loo at our blog site in Ie, it looks fine but hen opening in Internet Explorer, it
has some overlapping. I just wanted to give you a qjick heads up!
Other the that, excellent blog!
vyzivove doplnky na rast svalov
جمعه 7 دی 1397 02:52 ق.ظ
you are really a good webmaster. The web site loading pace is amazing.
It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece.
you have done a magnificent process in this topic!
Funny Dog Picture
سه شنبه 4 دی 1397 08:09 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this website regularly, this website is actually good and the visitors are
actually sharing good thoughts.
Funny Picture
یکشنبه 2 دی 1397 09:31 ب.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all of us you really realize what you're speaking approximately!
Bookmarked. Please additionally seek advice from my website =).
We could have a link change arrangement between us
rýchly rast svalovej Hmoty
جمعه 30 آذر 1397 07:48 ب.ظ
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and
i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.
tabletten für muskelaufbau
جمعه 30 آذر 1397 01:55 ب.ظ
Wonderful work! This is the kind of info that are meant to be shared around the net.

Disgrace on the seek engines for no longer positioning this publish upper!

Come on over and consult with my web site . Thanks =)
Positivesingles
سه شنبه 20 آذر 1397 09:59 ب.ظ
Wow, incredible blog layout! How lengthy hav you ever been blogging for?
you make blogging glance easy. The total glance of your web siite is magnificent, aas well as thhe content material!
Sirinevler Escort
سه شنبه 20 آذر 1397 01:35 ق.ظ
Hello! This is kind of off topic but I need some advice frtom ann established blog.

Is iit hard to set up yopur own blog? I'm nott veery techincal but I
cann figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my oown but I'm not sure where to start.
Do you have any points or suggestions? Thanks
debt
شنبه 17 آذر 1397 09:10 ق.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowldge about unexpected emotions.
buy cialis online cheap
جمعه 16 آذر 1397 01:14 ب.ظ

This is nicely put! !
tadalafil 5mg low dose cialis blood pressure cialis baratos compran uk legalidad de comprar cialis canadian drugs generic cialis bulk cialis cialis preise schweiz cuanto cuesta cialis yaho cialis generico postepay precios de cialis generico
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Wow quite a lot of fantastic info!
generic cialis cialis professional yohimbe cialis dosage amounts click here take cialis 200 cialis coupon cialis 50 mg soft tab price cialis wal mart pharmacy acheter cialis meilleur pri cialis canada on line cialis 20 mg best price
18+
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:25 ق.ظ
Hi there, all is goinng sound here and ofcourse every one is sharing information, that's genuinely excellent, keep uup writing.
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:22 ب.ظ

You've made the point.
cialis coupons printable effetti del cialis cialis super acti generic cialis pro cialis generico en mexico cialis rckenschmerzen we choice cialis uk 5 mg cialis coupon printable cialis rckenschmerzen cialis lilly tadalafi
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Cheers. Loads of forum posts!

buy cialis uk no prescription cialis mit grapefruitsaft cialis mit grapefruitsaft price cialis per pill cialis rezeptfrei cialis generika viagra vs cialis cialis 100 mg 30 tablet warnings for cialis generic cialis pill online
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
generic cialis only best offers cialis use viagra vs cialis vs levitra cialis super kamagra tadalafil 10 mg generic cialis review uk acheter cialis kamagra viagra vs cialis only best offers 100mg cialis cialis from canada
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:53 ق.ظ

Good material. Thank you.
how much does a cialis cost tadalafil 5mg cialis 30 day trial coupon cialis kamagra levitra cialis daily dose generic viagra vs cialis vs levitra cialis online nederland acquisto online cialis tadalafil 10 mg buy cialis online legal
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 09:01 ب.ظ

Helpful material. Thanks.
cialis generico postepay click now buy cialis brand cialis generic tadalafil buy cialis pas cher paris we use it cialis online store cialis super kamagra il cialis quanto costa dose size of cialis cialis generico online cialis et insomni
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Many thanks! I enjoy this!
cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg scheda tecnica we use it 50 mg cialis dose cialis generico in farmacia acquistare cialis internet cialis per paypa legalidad de comprar cialis how does cialis work cialis daily new zealand enter site natural cialis
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:32 ب.ظ

Wonderful posts, Cheers.
cialis generico milano cialis lowest price cialis uk cialis kaufen cialis sans ordonnance female cialis no prescription fast cialis online cialis 5 mg schweiz prices on cialis 10 mg cialis 5mg prix
bloghelp
یکشنبه 11 آذر 1397 06:06 ب.ظ
My programmer is trying to persuade mme too move to .net from PHP.
I have always disliked the idea becausee of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress
on a variety of websites ffor about a yrar aand am worried about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a wway
I can import all my wordpresss posts into it? Any kind of help woukd
be really appreciated!
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Valuable stuff. Appreciate it!
cialis prices buying cialis overnight generic cialis pill online cialis 5 mg scheda tecnica click here to buy cialis cialis 5 mg cialis in sconto acheter du cialis a geneve recommended site cialis kanada buy cialis cheap 10 mg
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:43 ب.ظ

Reliable posts. Kudos.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis kaufen bankberweisung buy cialis cheap 10 mg cialis per paypa sialis safe dosage for cialis tarif cialis france order cialis from india india cialis 100mg cost cilas
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 07:37 ق.ظ

Kudos! Ample write ups!

cialis online holland deutschland cialis online we choice cialis uk how to purchase cialis on line side effects for cialis generic cialis pill online cialis with 2 days delivery cilas discount cialis weblink price cialis
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:17 ب.ظ

Very good data. Thanks.
usa cialis online only best offers cialis use cialis diario compra cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg prix rezeptfrei cialis apotheke cialis savings card cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg cut in half preis cialis 20mg schweiz
rules of survival hack
جمعه 9 آذر 1397 06:06 ب.ظ
Ahaa, its good discussion concerning this paragraph at this place
at this website, I have read all that, so at this time me
also commenting at this place.
top cam sites
جمعه 9 آذر 1397 09:31 ق.ظ
Have you ever considered writing aan e-book oor guest authoting on other blogs?
I have a blog based onn the sazme topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewerss would
value your work. If you are even remotely interested, feel free to
shoot me an email.
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Really a lot of helpful material!
look here cialis cheap canada cialis kaufen cialis online cialis authentique suisse only now cialis for sale in us generic cialis review uk tadalafil generic safe site to buy cialis online cialis sale online purchasing cialis on the internet
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox