تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - کلاههای شش گانه تفکر
 

کلاههای شش گانه تفکر

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-02:14 ق.ظ

بنیانگذار نظریه کلاههای تفکر

دکتر ادوارد دی بونو (EDWARD DE BONO)، بنیانگذارنظریه تفکر جانبی است و این واژه را به صورت رسمی به واژه نامه آکسفورد اضافه کرده است. وی به خاطر ارائه روش قدرتمند شش کلاه تفکر، بسیار مشهور است که درهمین راستا، سمینارهای خلاقیت را بنیان گذاشت.
او که تاکنون بیش از 56 کتاب در این گونه مطالب به چاپ رسانده است می گوید: «سرچشمه تمامی نیروهای انسانی، تفکر است. با وجود این، هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که در این مهارت انسانی که پرارزش ترین توانایی ماست، کامل شده ایم. هرقدر که در آن متبحر شده باشیم، بازهم باید بخواهیم که بهتر و بهتر بیندیشیم.

 

خصوصیات هر کلاه برای به خاطر سپردن آسان است که ویژگیهای آنها عبارتند از:

کلاه سفید: اطلاعات و ارقام، واقعیتها، کاملاً سفید؛

کلاه قرمز: احساسات و عواطف و همچنین حس ششم؛

کلاه سیاه: قضاوت منفی، یا پرسش مبنی بر اینکه چرا این مورد یا مسئله کارآیی ندارد. تظاهر به مخالفت؛

کلاه زرد: نور خورشیـــــد، روشنــایی و خوش بینی، فرصتهای سازنده و مثبت.

کلاه سبز: انگیزه، حرکت، تفکر خلاق و بــاروربودن، مانند به وجود آمدن گیاهان از دانه ها؛

کلاه آبی: خونسرد و کنترل شده، رهبر ارکستر، فکر کردن درباره تفکر. در یک سازمان، مردم هرچه بیشتر درباره این اصطلاحــات بیاموزند، کارایی آن بیشتر می شود. واقعیت این است که ما یک زبان ساده به عنوان یک سیستم کنترلی برای تفکراتمان نداریم. اگر ما فکر می کنیم که آنقدر باهوش هستیم که می توانیم مسائل را بدون چنین سیستم هایی انجام دهیم، باید گفت این را درنظر داشته باشیم که این هوش و ذکاوت با چنین سیستم هایی بسیار موثرتر و کاراتر خواهدبود. یک فرد با ذکاوت ذاتی بیشتر از دیگران از قوانین سود خواهدبرد.
تفکر کلاه سفید: یک رایانه را تصور کنید که واقعیتها و ارقامی که از آن درخواست شده است را به شما می دهد. رایانه یک شیء خنثی و بی طرف است. رایانه هیچ نوع عقیده یا تفسیر و یا توضیحی را پیشنهاد نمی کند. شخص وقتی کلاه سفید بر سر می گذارد باید از کار رایانه پیروی کند.

درواقعیت دو سطح سیستم اطلاعات وجود دارد. سطح اول شامل واقعیتهای اثبات شده و بررسی شده است. دومین سطح شامل واقعیتهایی است که مردم باور دارند که حقیقت دارند اما به طور کامل اثبات نشده اند. یک طیف احتمال و به عبارتی فازی وجود دارد که تغییرات آن از همیشه درست تا همیشه نادرست است. در این بین، تفاوتهایی میان جمله بعضی وقتها و گاهی اوقات وجود دارد. این نوع اطلاعات، زیر پوشش کلاه سفید قرار می گیرد که یک چارچوب مناسب برای نشان دادن احتمال را تهیه می بیند.
تفکر کلاه سفید یک ایده و یک راهنماست. شخصی که فکر می کند، تلاش دارد تا بیشتر حالت خنثی و بی طرف را در ارائه اطلاعات داشته باشد.

ممکن است از شما درخواست شود که کلاه سفید تفکر را به سر بگذارید، یا شما از شخصی چنین درخواستی کنید. شما می توانید انتخاب کنید که این کلاه را بگذارید یا آن را بردارید. سفید (عدم حضور رنگ) نشان دهنده حالت خنثی است. وقتی ما کلاه سفید را بر سر می گـــذاریم، معمولاً سوالهایی از این قبیل می پرسیم: ما چه اطلاعاتی داریم؟ما به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟ و...
تفکر کلاه قرمز: برسر گذاشتن کلاه قرمز به شخص متفکر اجازه می دهد تا بگوید: من درباره موضوع موردنظر چنین احساسی دارم. کلاه قرمز به احساسات و عواطف، به عنوان یک قسمت از تفکر، شکل قانونی می دهد.

این کلاه احساسات را به شکل قابل مشــــاهده درمی آورد. بنابراین، احساسات می توانند به صورت قسمتی از نقشه تفکر و همچنین قسمتی از سیستم ارزشی درآیند و مسیری را بر روی نقشه انتخاب کنند.

کلاه قرمز یک روش راحت را برای شخص متفکر تهیه می کند تا وارد حالت عواطف و احساسات شده یا از آن خارج شود. به شکلی که بدون این وسیله (کلاه قرمز) این کار ممکن نیست. کلاه فوق به شخص اجازه می دهد تــــــا درباره احساسات دیگران پرس و جو کند. وقتی که شخص کلاه قرمز را استفاده می کند، هیچ نوع احتیاجی به تلاش برای توجیه احساسات و یا منطقی کردن آنها وجود ندارد.
کلاه قرمز دو نوع گسترده از احساسات را پوشش می دهد. در مرحله اول&، احساسات معمولی وجود دارند. همان طور که ما آنها را می شناسیم. که این احساسات از عواطف قوی مثل ترس و نفرت تا عواطف جزئی مثل شک تغییر می کنند. درمرحله دوم، قضاوتهای پیچیده است که در محدوده انواع احساسات ازجمله احساس وقوع امری در آینده، حس ششم، چشیدن، حس ایستا و سایر احساسات غیرقابل دیدن است.در زمان بر سر گذاشتن کلاه قرمز می توانیم از چنین واژه هایی استفاده کنیم: این مسئله به من احساس... می دهدحس غریبی به من می گوید که... و...

تفکر کلاه سیاه: تفکر کلاه سیاه …مختص قضاوت منفی است. شخصی که دارای تفکر کلاه سیاه است به تمام اشکالات، نواقص و اشتباهات اشاره می کند. او به اینکه چگونه مسئله موردنظر با تجربیات و دانش پذیرفته شده مطابقت ندارد اشاره کرده و نشان می دهد که چرا این مسئله جواب نمی دهد و یا کارا نیست. و همچنین خطرها و ریسکها را نشان می دهد. به طورکلی شخصی که دارای تفکر کلاه سیاه است به نواقص و معایب طرح اشاره دارد.

تفکر کلاه سیاه یک نوع بحث و جدل نیست و به هیچ عنوان به این دیده نباید به آن نگاه کرد. این یک نوع تلاش بی طرفانه برای این است که قسمتهای منفی به روی نقشه آورده شود. این نوع تفکر ممکن است به خطاهایی که در پروسه تفکر و یا خود روش وجود دارد اشاره کند. این تفکر ممکن است یک ایده را برخلاف گذشته قضاوت کرده و ببیند چگونه آن ایده با مسائل شناخته شده مطابقت دارد.
تفکر کلاه سیاه ممکن است یک ایده را به زمان آینده بفرستد تا ببیند چه اشتباهات یا نواقصی رخ خواهد داد. با این کلاه می توان سوالهای منفی پرسید. توجه داشته باشید که این نوع تفکر نباید برای پــوشش دادن بــــه زیاده روی های منفی یا احساسهای منفی به کار رود بلکه در این مورد باید از کلاه قرمز استفاده شود. قضـــاوتهای مثبت توسط کلاه زرد بیان می شود. درصورت وجود ایده های جدید کلاه زرد همیشه باید قبل از کلاه سیاه به کار رود. هنگامی که کلاه سیاه برسرداریم، سوالهایی از این قبیل خواهیم کرد: اشتباهات این مسئله و موضوع چیست؟آیا این کار ارزش انجام دادن دارد؟موانع این کار یا موضوع چیست؟و...

تفکر کلاه زرد: تفکر کلاه زرد سازنده و مثبت است. کلاه زرد سمبل نور خورشید، روشنایی و خوش بینی است. تفکر کلاه زرد به عنوان قضاوت مثبت درنظـــــر گرفته می شود. همان طور که تفکر کلاه سیاه به عنوان قضاوت منفی درنظر گرفته می شود. این طرزتفکر طیف مثبت را می پوشاند که تغییرات آن ازمسائل منطقی و عملی در یک سو تا رؤیا و امید در سوی دیگر است. تفکر فوق، به دست آوردن سود را جستجو می کند. این تفکر تلاش می کند تا پشتیبان و توجیهات منطقی برای این سود و ارزش پیدا کند. و برمبنای خوش بینی بنا شده است. تفکر کلاه زرد سازنده و تولیدکننده است. از این تفکر است که پیشنهادهای مبتنی بر واقعیات داده می شود. تفکر کلاه زرد به وقوع پیوستن مسائل و جنبه قابل حل بودن آن را درنظر می گیرد و راندمان و کارایی بالا^، هدف این طرزتفکر است. کلاه زرد جستجوکننده فرصتها است و در کنار آن، به رویاها و تصورات ذهنی نیز اهمیت می دهد. این نوع تفکر، به خوشحالی و رضامندی (کلاه قرمز) مربوط نشده و همچنین هیچ گونه ارتباطی به طرح ایده های جدید (کلاه سبز) ندارد. با کلاه زرد از واژه هایی این چنین استفاده می کنیم: چه کسی از این موضوع سود می برد؟این موضوع به چه کسی کمک می کند؟این مـــوضوع چگونه ما را به اهدافمان نزدیکتر می کند؟ و...

تفکر کلاه سبز: کلاه سبز برای تفکرخلاق است. شخصی که این کلاه را به سر می گذارد سعی دارد از اصطلاحات مربوط به تفکر خلاق استفاده کند. حالت ایده آل آن است که هم شخصی که فکر و اظهار عقیده می کند و هم شخص گوش کننده این کلاه را بر سر داشته باشند. رنگ سبز سمبل باروری، رشد و ارزش دانه ها است. جستجو برای راهکارها، یکی از جنبه های زیربنایی تفکر کلاه سبز است و این تفکر در راستای کشف ناشناخته ها حرکت می کند. شخصی که دارای این تفکر است در هر لحظــــه صبر کرده و مکث می کند و درنظر می گیرد که آیا ایده های جانشین وجود دارد یا خیر؟ در تفکر کلاه سبز واژه حرکت، جانشین واژه قضاوت می شود. شخص با این طرزتفکر سعی می کند از یک ایده برای دستیابی به یک ایده جدید استفاده کند. انگیزه، بخش مهمی از کلاه سبز است. انگیزه به کار می رود تا ما را از الگوهای فکری معمولی بیرون آورد. تفکر جانبی مجموعه ای از نقطه نظرها، اصطلاحات، تکنیک ها (ازجمله حرکت و انگیزه) است. این نوع تفکــــر برای ایجاد ایده های جدید به کار می رود. وقتی کلاه سبز بر سر داریم، می توانیم از واژه هایی از این قبیل بهره گیریم: «شانس ما برای موفقیت بیشتـــر می شود اگر...»، «چه می شود اگر...»، «آیا راه بهتری برای این مسئله وجود دارد؟» و...

تفکر کلاه آبی: کلاه آبی، کلاه کنترل است. شخص دارای کلاه آبی، تفکرات را خود سازمان دهی می کند. تفکر کلاه آبی «تفکر درباره فکرهایی است که نیاز به جستجوی موضوع دارند». شخصی که کلاه آبی بر سر دارد شبیه به رهبر گروه ارکستر است. این شخص کاربرد سایر کلاهها را تقاضا می کند. او موضوعهایی را تعریف می کند که فکر باید به سوی آن سوق یابد. تفکر فوق مسائل را تعریف می کند و سوالها را شکل می دهد. این تفکر کارهای فکــری که باید تکمیل و انجام شوند را تعیین می کند.

تفکر کلاه آبی مسئول نتایج، نقطه نظرها و خلاصه ها است که این موارد در هر لحظه ای در پروسه تفکــر و همچنین در آخر می تواند به وقوع بپیوندد. کلاه آبی بر فرایند تفکر نظارت کرده و اطمینان حاصل می کند که قوانین بازی درنظر گرفته می شود. این کلاه ممکن است برای بنانهادن یک سلسله عملیات فکری گام به گام به کار رود. حتی اگر نقش این تفکر به یک شخص تخصیص یافت، باز هم هر شخصی می تواند پیشنهادهای کلاه آبی را، ارائه دهد.

زمانی که کلاه آبی برسر داریم، می توانیم پرسشهایی این چنین را مطرح سازیم: «اولین قدم چیست؟»، «ما به کجا می خواهیم برسیم؟»، «چه کسـی مسئولیت این موضوع را به عهده می گیرد؟»، «بعد از این، چه کاری را باید انجام دهیم؟»، «تـــاکنون چه چیزهایی به دست آورده ایم؟»و...

یک نگاه دیگر و کاملاً مشابه به این موضوع، عینکهای هفت گانه هستند که با توجه به خواص رنگها و نیز تناسب مفهوم عینک با شیوه نگاه وزاویه دید، به گونه زیر (سازگار با کلاههای شش گانه تفکر) معرفی می شوند:

1 - عینک سفید: سفیدرنگی بی طــــرف و واقع گراست. عینک سفید با ارقام و اطلاعات ملموس و واقعی سروکار دارد.

2 - عینک قرمز: قرمز رنگی تند و احساساتی است. عینک قرمز با احساسات، عواطف، شور و هیجان سروکار دارد.

3 - عینک دودی (سیاه): با این عینک جنبه های منفی، خطرات و موانع دیده می شوند.

4 - عینک زرد: با این عینک جنبه های مثبت، خوش بینانه و امیدوارانه دیده خواهندشد.

5 - عینک سبز: سبز، رنگ رویش، زایش، نوآوری و خلاقیت است و با این عینک، خود را در معرض خلاقیت و نوآوری قرار می دهیم.

6 - عینک بنفش: این عینک برای استفاده از یک منبع الهام ماورایی و مرموز به کار می رود. هرچند که استفاده از این عینک لزوماً به الهام و اشراق منجر نخواهدشد.

7 - عینک آبی: عینک آبی با احاطه، تنظیم، سازمان دهی و نظارت بر روند تفکر سروکار دارد.

با عینکهای هفت گانه فوق نیز می توان به اهداف تعریف شده قبلی دست یافت. بنابراین، انتخاب مسیر با شماست.

مهندس حسن جوانشیر و آروین آرمین .کلاههای شش گانه تفکر.

نظرات() 


http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 02:01 ق.ظ

You actually expressed that terrifically.
canadian rxlist cialis from canada safe canadian online pharmacies drugs for sale usa pharmacy times northwestpharmacy pharmacy canada online prescriptions canadian pharmaceuticals reviews is trust pharmacy in canada legitimate drugs for sale online
http://nvilapin.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 05:47 ق.ظ

You actually explained that wonderfully!
opinioni cialis generico 5 mg cialis coupon printable dose size of cialis cialis price thailand buy online cialis 5mg free generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica comprar cialis 10 espa241a if a woman takes a mans cialis cialis pills
http://phrasanre.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:48 ب.ظ

With thanks! Useful information!
cialis prices buying cialis in colombia canadian cialis cialis preise schweiz cialis pills cialis price in bangalore generic cialis 20mg tablets acquisto online cialis buy cheap cialis in uk cialis 5 mg effetti collateral
http://daytaro.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:09 ب.ظ

Thanks! Loads of posts.

cialis therapie generic cialis 20mg tablets cialis professional from usa cialis prices canadian cialis buying brand cialis online canada discount drugs cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generico lilly canadian cialis
http://recoofe.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:23 ق.ظ

Info effectively used..
tesco price cialis canadian drugs generic cialis look here cialis cheap canada cialis mit grapefruitsaft cialis coupons printable cialis price in bangalore side effects for cialis cialis billig how to buy cialis online usa weblink price cialis
http://lapectni.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:27 ب.ظ

Thanks a lot. Fantastic information!
cialis y deporte brand cialis generic canadian discount cialis cialis tadalafil online fast cialis online pastillas cialis y alcoho tadalafil 20 mg click here to buy cialis cialis generico online cialis dosage
http://ornilpa.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:54 ب.ظ

Really loads of very good advice!
cialis 20 mg comprar cialis navarr we choice cialis uk cialis 20 mg effectiveness tadalafil 5mg cialis coupons printable generic cialis 20mg tablets price cialis wal mart pharmacy cialis y deporte order a sample of cialis
http://prewemrhon.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:05 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis generico milano cialis patentablauf in deutschland rezeptfrei cialis apotheke i recommend cialis generico buy cialis cheap 10 mg cialis prezzo al pubblico cialis alternative non 5 mg cialis generici cialis lilly tadalafi cialis dosage amounts
Cialis generic
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:49 ق.ظ

Seriously lots of awesome information!
cialis uk next day we choice cialis uk cialis 10 doctissimo cialis generic tadalafil buy canada discount drugs cialis buy cialis online cialis tablets australia tadalafil 10 mg we use it 50 mg cialis dose cialis rckenschmerzen
http://diahytent.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:27 ب.ظ

Thanks. I value it!
canadian cialis cialis preise schweiz cialis baratos compran uk tarif cialis france get cheap cialis cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cialis side effects dangers link for you cialis price buy online cialis 5mg
http://durchrifil.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:55 ق.ظ

Tips well taken!.
cialis kaufen only now cialis for sale in us cialis coupons wow cialis 20 pastillas cialis y alcoho wow look it cialis mexico click here take cialis cialis 30 day sample cialis generico milano sialis
http://isinro.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:01 ق.ظ

Thanks a lot! Ample data.

calis dose size of cialis cialis diario compra cost of cialis cvs cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a achat cialis en itali trusted tabled cialis softabs cialis bula cialis for daily use
Cialis generic
شنبه 25 خرداد 1398 12:00 ب.ظ

Thanks. A lot of content!

cialis prices in england free cialis cialis y deporte cialis generika safe dosage for cialis cialis generico online get cheap cialis sialis online prescriptions cialis buying cialis on internet
http://cludcenroa.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:49 ب.ظ

Seriously a lot of beneficial data.
cialis 20 mg cialis rezeptfrei sterreich cialis with 2 days delivery acheter cialis kamagra buy cialis cialis daily reviews cialis patent expiration prezzo cialis a buon mercato get cheap cialis does cialis cause gout
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 07:40 ق.ظ

Tips nicely applied.!
order a sample of cialis overnight cialis tadalafil fast cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis generico milano only best offers cialis use cialis kaufen buy cialis online legal cipla cialis online generic cialis in vietnam
http://furbelfhead.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:19 ب.ظ

You have made your point!
40 mg cialis what if i take cialis soft tabs for sale comprar cialis 10 espa241a cialis for daily use cialis tadalafil online cipla cialis online cialis tadalafil online cialis canada enter site natural cialis get cheap cialis
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:48 ق.ظ

Terrific advice. Regards.
bulk cialis cialis for bph how to buy cialis online usa canada discount drugs cialis if a woman takes a mans cialis price cialis per pill cialis 5 mg effetti collateral generic cialis at walmart click here to buy cialis canadian drugs generic cialis
http://liabalcomp.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:39 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis pills what is cialis buy cialis uk no prescription only best offers 100mg cialis tadalafil we choice cialis pfizer india cialis lilly tadalafi cialis online deutschland cialis great britain click here to buy cialis
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:28 ق.ظ

Lovely info. Thank you!
buy name brand cialis on line cialis 5mg billiger wow look it cialis mexico canadian discount cialis cialis online holland online cialis cialis online napol purchase once a day cialis effetti del cialis prix de cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:30 ق.ظ

Superb info. With thanks.
safe site to buy cialis online cialis wir preise when will generic cialis be available canadian drugs generic cialis brand cialis nl cialis 20 mg cost cialis for sale chinese cialis 50 mg cialis tablets precios de cialis generico
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:29 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis kaufen wo cialis online cialis daily reviews canadian discount cialis cialis price thailand cialis online holland price cialis best best generic drugs cialis cialis 100mg suppliers callus
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:39 ب.ظ

Reliable advice. Thanks a lot.
cialis uk next day cost of cialis cvs prezzo di cialis in bulgaria tarif cialis france cialis price thailand 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg effetti collateral cialis patentablauf in deutschland if a woman takes a mans cialis cialis manufacturer coupon
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/links
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:42 ب.ظ
スーパーコピー時計プロのブランドコピー専門店
http://www.vistaprops.com/fr/disponibilite/bureaux
جمعه 30 فروردین 1398 01:33 ق.ظ
スーパーコピー時計、ブランド時計 コピー、高級時計専門
http://tumorzentrum-zwickau.de/inhalt/aufgabenziele
جمعه 30 فروردین 1398 01:32 ق.ظ
ブランド一覧_偽物ルイヴィトン激安市場,スーパーコピーブランド偽物安い老舗
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:29 ب.ظ

This is nicely put! !
online pharmacies india trusted pharmacy canada canadian pharmacy uk delivery pharmacy near me drugs for sale northwestpharmacy rx from canada canadian prescription drugstore canada viagra canadian online pharmacies
https://wcpastl.com
شنبه 17 فروردین 1398 02:21 ب.ظ
グッチiPhoneXケース手帳型
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:50 ب.ظ

Good data. Thanks a lot!
comprar cialis navarr cialis 20 mg effectiveness cialis generika cialis name brand cheap sialis acheter cialis meilleur pri cialis 05 we use it cialis online store generic cialis tadalafil 20 mg
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Thank you. Excellent stuff!
where cheapest cialis cialis sale online cialis coupon we like it cialis soft gel prix cialis once a da cialis 5mg billiger cialis online nederland generic cialis soft gels buy cialis sample pack cialis official site
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:46 ق.ظ

Wow a lot of valuable facts!
walgreens price for cialis cialis official site cialis from canada prescription doctor cialis bulk cialis tadalafilo cialis pills viagra vs cialis cialis generico lilly cialis 5 effetti collaterali
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox