تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - کلاههای شش گانه تفکر
 

کلاههای شش گانه تفکر

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-01:14 ق.ظ

بنیانگذار نظریه کلاههای تفکر

دکتر ادوارد دی بونو (EDWARD DE BONO)، بنیانگذارنظریه تفکر جانبی است و این واژه را به صورت رسمی به واژه نامه آکسفورد اضافه کرده است. وی به خاطر ارائه روش قدرتمند شش کلاه تفکر، بسیار مشهور است که درهمین راستا، سمینارهای خلاقیت را بنیان گذاشت.
او که تاکنون بیش از 56 کتاب در این گونه مطالب به چاپ رسانده است می گوید: «سرچشمه تمامی نیروهای انسانی، تفکر است. با وجود این، هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که در این مهارت انسانی که پرارزش ترین توانایی ماست، کامل شده ایم. هرقدر که در آن متبحر شده باشیم، بازهم باید بخواهیم که بهتر و بهتر بیندیشیم.

 

خصوصیات هر کلاه برای به خاطر سپردن آسان است که ویژگیهای آنها عبارتند از:

کلاه سفید: اطلاعات و ارقام، واقعیتها، کاملاً سفید؛

کلاه قرمز: احساسات و عواطف و همچنین حس ششم؛

کلاه سیاه: قضاوت منفی، یا پرسش مبنی بر اینکه چرا این مورد یا مسئله کارآیی ندارد. تظاهر به مخالفت؛

کلاه زرد: نور خورشیـــــد، روشنــایی و خوش بینی، فرصتهای سازنده و مثبت.

کلاه سبز: انگیزه، حرکت، تفکر خلاق و بــاروربودن، مانند به وجود آمدن گیاهان از دانه ها؛

کلاه آبی: خونسرد و کنترل شده، رهبر ارکستر، فکر کردن درباره تفکر. در یک سازمان، مردم هرچه بیشتر درباره این اصطلاحــات بیاموزند، کارایی آن بیشتر می شود. واقعیت این است که ما یک زبان ساده به عنوان یک سیستم کنترلی برای تفکراتمان نداریم. اگر ما فکر می کنیم که آنقدر باهوش هستیم که می توانیم مسائل را بدون چنین سیستم هایی انجام دهیم، باید گفت این را درنظر داشته باشیم که این هوش و ذکاوت با چنین سیستم هایی بسیار موثرتر و کاراتر خواهدبود. یک فرد با ذکاوت ذاتی بیشتر از دیگران از قوانین سود خواهدبرد.
تفکر کلاه سفید: یک رایانه را تصور کنید که واقعیتها و ارقامی که از آن درخواست شده است را به شما می دهد. رایانه یک شیء خنثی و بی طرف است. رایانه هیچ نوع عقیده یا تفسیر و یا توضیحی را پیشنهاد نمی کند. شخص وقتی کلاه سفید بر سر می گذارد باید از کار رایانه پیروی کند.

درواقعیت دو سطح سیستم اطلاعات وجود دارد. سطح اول شامل واقعیتهای اثبات شده و بررسی شده است. دومین سطح شامل واقعیتهایی است که مردم باور دارند که حقیقت دارند اما به طور کامل اثبات نشده اند. یک طیف احتمال و به عبارتی فازی وجود دارد که تغییرات آن از همیشه درست تا همیشه نادرست است. در این بین، تفاوتهایی میان جمله بعضی وقتها و گاهی اوقات وجود دارد. این نوع اطلاعات، زیر پوشش کلاه سفید قرار می گیرد که یک چارچوب مناسب برای نشان دادن احتمال را تهیه می بیند.
تفکر کلاه سفید یک ایده و یک راهنماست. شخصی که فکر می کند، تلاش دارد تا بیشتر حالت خنثی و بی طرف را در ارائه اطلاعات داشته باشد.

ممکن است از شما درخواست شود که کلاه سفید تفکر را به سر بگذارید، یا شما از شخصی چنین درخواستی کنید. شما می توانید انتخاب کنید که این کلاه را بگذارید یا آن را بردارید. سفید (عدم حضور رنگ) نشان دهنده حالت خنثی است. وقتی ما کلاه سفید را بر سر می گـــذاریم، معمولاً سوالهایی از این قبیل می پرسیم: ما چه اطلاعاتی داریم؟ما به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟ و...
تفکر کلاه قرمز: برسر گذاشتن کلاه قرمز به شخص متفکر اجازه می دهد تا بگوید: من درباره موضوع موردنظر چنین احساسی دارم. کلاه قرمز به احساسات و عواطف، به عنوان یک قسمت از تفکر، شکل قانونی می دهد.

این کلاه احساسات را به شکل قابل مشــــاهده درمی آورد. بنابراین، احساسات می توانند به صورت قسمتی از نقشه تفکر و همچنین قسمتی از سیستم ارزشی درآیند و مسیری را بر روی نقشه انتخاب کنند.

کلاه قرمز یک روش راحت را برای شخص متفکر تهیه می کند تا وارد حالت عواطف و احساسات شده یا از آن خارج شود. به شکلی که بدون این وسیله (کلاه قرمز) این کار ممکن نیست. کلاه فوق به شخص اجازه می دهد تــــــا درباره احساسات دیگران پرس و جو کند. وقتی که شخص کلاه قرمز را استفاده می کند، هیچ نوع احتیاجی به تلاش برای توجیه احساسات و یا منطقی کردن آنها وجود ندارد.
کلاه قرمز دو نوع گسترده از احساسات را پوشش می دهد. در مرحله اول&، احساسات معمولی وجود دارند. همان طور که ما آنها را می شناسیم. که این احساسات از عواطف قوی مثل ترس و نفرت تا عواطف جزئی مثل شک تغییر می کنند. درمرحله دوم، قضاوتهای پیچیده است که در محدوده انواع احساسات ازجمله احساس وقوع امری در آینده، حس ششم، چشیدن، حس ایستا و سایر احساسات غیرقابل دیدن است.در زمان بر سر گذاشتن کلاه قرمز می توانیم از چنین واژه هایی استفاده کنیم: این مسئله به من احساس... می دهدحس غریبی به من می گوید که... و...

تفکر کلاه سیاه: تفکر کلاه سیاه …مختص قضاوت منفی است. شخصی که دارای تفکر کلاه سیاه است به تمام اشکالات، نواقص و اشتباهات اشاره می کند. او به اینکه چگونه مسئله موردنظر با تجربیات و دانش پذیرفته شده مطابقت ندارد اشاره کرده و نشان می دهد که چرا این مسئله جواب نمی دهد و یا کارا نیست. و همچنین خطرها و ریسکها را نشان می دهد. به طورکلی شخصی که دارای تفکر کلاه سیاه است به نواقص و معایب طرح اشاره دارد.

تفکر کلاه سیاه یک نوع بحث و جدل نیست و به هیچ عنوان به این دیده نباید به آن نگاه کرد. این یک نوع تلاش بی طرفانه برای این است که قسمتهای منفی به روی نقشه آورده شود. این نوع تفکر ممکن است به خطاهایی که در پروسه تفکر و یا خود روش وجود دارد اشاره کند. این تفکر ممکن است یک ایده را برخلاف گذشته قضاوت کرده و ببیند چگونه آن ایده با مسائل شناخته شده مطابقت دارد.
تفکر کلاه سیاه ممکن است یک ایده را به زمان آینده بفرستد تا ببیند چه اشتباهات یا نواقصی رخ خواهد داد. با این کلاه می توان سوالهای منفی پرسید. توجه داشته باشید که این نوع تفکر نباید برای پــوشش دادن بــــه زیاده روی های منفی یا احساسهای منفی به کار رود بلکه در این مورد باید از کلاه قرمز استفاده شود. قضـــاوتهای مثبت توسط کلاه زرد بیان می شود. درصورت وجود ایده های جدید کلاه زرد همیشه باید قبل از کلاه سیاه به کار رود. هنگامی که کلاه سیاه برسرداریم، سوالهایی از این قبیل خواهیم کرد: اشتباهات این مسئله و موضوع چیست؟آیا این کار ارزش انجام دادن دارد؟موانع این کار یا موضوع چیست؟و...

تفکر کلاه زرد: تفکر کلاه زرد سازنده و مثبت است. کلاه زرد سمبل نور خورشید، روشنایی و خوش بینی است. تفکر کلاه زرد به عنوان قضاوت مثبت درنظـــــر گرفته می شود. همان طور که تفکر کلاه سیاه به عنوان قضاوت منفی درنظر گرفته می شود. این طرزتفکر طیف مثبت را می پوشاند که تغییرات آن ازمسائل منطقی و عملی در یک سو تا رؤیا و امید در سوی دیگر است. تفکر فوق، به دست آوردن سود را جستجو می کند. این تفکر تلاش می کند تا پشتیبان و توجیهات منطقی برای این سود و ارزش پیدا کند. و برمبنای خوش بینی بنا شده است. تفکر کلاه زرد سازنده و تولیدکننده است. از این تفکر است که پیشنهادهای مبتنی بر واقعیات داده می شود. تفکر کلاه زرد به وقوع پیوستن مسائل و جنبه قابل حل بودن آن را درنظر می گیرد و راندمان و کارایی بالا^، هدف این طرزتفکر است. کلاه زرد جستجوکننده فرصتها است و در کنار آن، به رویاها و تصورات ذهنی نیز اهمیت می دهد. این نوع تفکر، به خوشحالی و رضامندی (کلاه قرمز) مربوط نشده و همچنین هیچ گونه ارتباطی به طرح ایده های جدید (کلاه سبز) ندارد. با کلاه زرد از واژه هایی این چنین استفاده می کنیم: چه کسی از این موضوع سود می برد؟این موضوع به چه کسی کمک می کند؟این مـــوضوع چگونه ما را به اهدافمان نزدیکتر می کند؟ و...

تفکر کلاه سبز: کلاه سبز برای تفکرخلاق است. شخصی که این کلاه را به سر می گذارد سعی دارد از اصطلاحات مربوط به تفکر خلاق استفاده کند. حالت ایده آل آن است که هم شخصی که فکر و اظهار عقیده می کند و هم شخص گوش کننده این کلاه را بر سر داشته باشند. رنگ سبز سمبل باروری، رشد و ارزش دانه ها است. جستجو برای راهکارها، یکی از جنبه های زیربنایی تفکر کلاه سبز است و این تفکر در راستای کشف ناشناخته ها حرکت می کند. شخصی که دارای این تفکر است در هر لحظــــه صبر کرده و مکث می کند و درنظر می گیرد که آیا ایده های جانشین وجود دارد یا خیر؟ در تفکر کلاه سبز واژه حرکت، جانشین واژه قضاوت می شود. شخص با این طرزتفکر سعی می کند از یک ایده برای دستیابی به یک ایده جدید استفاده کند. انگیزه، بخش مهمی از کلاه سبز است. انگیزه به کار می رود تا ما را از الگوهای فکری معمولی بیرون آورد. تفکر جانبی مجموعه ای از نقطه نظرها، اصطلاحات، تکنیک ها (ازجمله حرکت و انگیزه) است. این نوع تفکــــر برای ایجاد ایده های جدید به کار می رود. وقتی کلاه سبز بر سر داریم، می توانیم از واژه هایی از این قبیل بهره گیریم: «شانس ما برای موفقیت بیشتـــر می شود اگر...»، «چه می شود اگر...»، «آیا راه بهتری برای این مسئله وجود دارد؟» و...

تفکر کلاه آبی: کلاه آبی، کلاه کنترل است. شخص دارای کلاه آبی، تفکرات را خود سازمان دهی می کند. تفکر کلاه آبی «تفکر درباره فکرهایی است که نیاز به جستجوی موضوع دارند». شخصی که کلاه آبی بر سر دارد شبیه به رهبر گروه ارکستر است. این شخص کاربرد سایر کلاهها را تقاضا می کند. او موضوعهایی را تعریف می کند که فکر باید به سوی آن سوق یابد. تفکر فوق مسائل را تعریف می کند و سوالها را شکل می دهد. این تفکر کارهای فکــری که باید تکمیل و انجام شوند را تعیین می کند.

تفکر کلاه آبی مسئول نتایج، نقطه نظرها و خلاصه ها است که این موارد در هر لحظه ای در پروسه تفکــر و همچنین در آخر می تواند به وقوع بپیوندد. کلاه آبی بر فرایند تفکر نظارت کرده و اطمینان حاصل می کند که قوانین بازی درنظر گرفته می شود. این کلاه ممکن است برای بنانهادن یک سلسله عملیات فکری گام به گام به کار رود. حتی اگر نقش این تفکر به یک شخص تخصیص یافت، باز هم هر شخصی می تواند پیشنهادهای کلاه آبی را، ارائه دهد.

زمانی که کلاه آبی برسر داریم، می توانیم پرسشهایی این چنین را مطرح سازیم: «اولین قدم چیست؟»، «ما به کجا می خواهیم برسیم؟»، «چه کسـی مسئولیت این موضوع را به عهده می گیرد؟»، «بعد از این، چه کاری را باید انجام دهیم؟»، «تـــاکنون چه چیزهایی به دست آورده ایم؟»و...

یک نگاه دیگر و کاملاً مشابه به این موضوع، عینکهای هفت گانه هستند که با توجه به خواص رنگها و نیز تناسب مفهوم عینک با شیوه نگاه وزاویه دید، به گونه زیر (سازگار با کلاههای شش گانه تفکر) معرفی می شوند:

1 - عینک سفید: سفیدرنگی بی طــــرف و واقع گراست. عینک سفید با ارقام و اطلاعات ملموس و واقعی سروکار دارد.

2 - عینک قرمز: قرمز رنگی تند و احساساتی است. عینک قرمز با احساسات، عواطف، شور و هیجان سروکار دارد.

3 - عینک دودی (سیاه): با این عینک جنبه های منفی، خطرات و موانع دیده می شوند.

4 - عینک زرد: با این عینک جنبه های مثبت، خوش بینانه و امیدوارانه دیده خواهندشد.

5 - عینک سبز: سبز، رنگ رویش، زایش، نوآوری و خلاقیت است و با این عینک، خود را در معرض خلاقیت و نوآوری قرار می دهیم.

6 - عینک بنفش: این عینک برای استفاده از یک منبع الهام ماورایی و مرموز به کار می رود. هرچند که استفاده از این عینک لزوماً به الهام و اشراق منجر نخواهدشد.

7 - عینک آبی: عینک آبی با احاطه، تنظیم، سازمان دهی و نظارت بر روند تفکر سروکار دارد.

با عینکهای هفت گانه فوق نیز می توان به اهداف تعریف شده قبلی دست یافت. بنابراین، انتخاب مسیر با شماست.

مهندس حسن جوانشیر و آروین آرمین .کلاههای شش گانه تفکر.

نظرات() 


Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:50 ب.ظ

Good data. Thanks a lot!
comprar cialis navarr cialis 20 mg effectiveness cialis generika cialis name brand cheap sialis acheter cialis meilleur pri cialis 05 we use it cialis online store generic cialis tadalafil 20 mg
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Thank you. Excellent stuff!
where cheapest cialis cialis sale online cialis coupon we like it cialis soft gel prix cialis once a da cialis 5mg billiger cialis online nederland generic cialis soft gels buy cialis sample pack cialis official site
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:46 ق.ظ

Wow a lot of valuable facts!
walgreens price for cialis cialis official site cialis from canada prescription doctor cialis bulk cialis tadalafilo cialis pills viagra vs cialis cialis generico lilly cialis 5 effetti collaterali
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:19 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
price cialis per pill buy cheap cialis in uk cialis rezeptfrei the best choice cialis woman buying cialis on internet pastillas cialis y alcoho when will generic cialis be available cialis for sale in europa generic cialis in vietnam best generic drugs cialis
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:21 ب.ظ

Cheers, A good amount of information.

cialis pills boards where cheapest cialis cialis usa cost cialis dosage amounts buy cialis online nz how do cialis pills work cialis for daily use only now cialis 20 mg usa cialis online buying brand cialis online
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:49 ق.ظ

You actually mentioned that superbly!
cialis prezzo in linea basso cialis 200 dollar savings card only here cialis pills cialis pills boards cialis 20 mg best price pastillas cialis y alcoho cialis daily new zealand cialis kaufen dosagem ideal cialis sialis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:27 ق.ظ

You mentioned it very well.
ou trouver cialis sur le net only now cialis 20 mg price cialis wal mart pharmacy how does cialis work cialis tablets for sale buy generic cialis cialis price thailand cialis pas cher paris cialis generico lilly generic cialis levitra
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 11:17 ق.ظ

Great forum posts, Kudos.
we recommend cheapest cialis cialis generico online cialis side effects cialis super kamagra buy name brand cialis on line tadalafil cialis 10mg prix pharmaci viagra or cialis link for you cialis price how to purchase cialis on line
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 12:25 ق.ظ

You suggested this exceptionally well!
cialis purchasing only now cialis 20 mg the best site cialis tablets precios cialis peru enter site natural cialis cialis pills in singapore cialis pas cher paris generic cialis at the pharmacy cialis online cialis 5mg
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 11:10 ق.ظ

Incredible plenty of helpful knowledge!
cialis kaufen viagra vs cialis bulk cialis click here take cialis acheter du cialis a geneve canadian cialis precios de cialis generico acquistare cialis internet cialis rezeptfrei cialis generique
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:54 ب.ظ

Thanks! Plenty of posts!

i recommend cialis generico cialis 5 mg schweiz estudios de cialis genricos click now buy cialis brand cialis price in bangalore cialis y deporte cialis great britain cialis manufacturer coupon ou acheter du cialis pas cher cialis pas cher paris
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 12:18 ب.ظ

Kudos! I enjoy it.
cialis 30 day trial coupon acheter cialis meilleur pri prix de cialis we choice cialis uk prezzo di cialis in bulgaria usa cialis online dosagem ideal cialis comprar cialis navarr cialis australian price link for you cialis price
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 12:50 ق.ظ

Many thanks, Ample postings.

comprar cialis 10 espa241a viagra vs cialis cialis usa cost cialis 200 dollar savings card cialis reviews viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg effectiveness cialis name brand cheap online prescriptions cialis tadalafil 20 mg
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Many thanks! I appreciate it.
cialis herbs where to buy cialis in ontario 5 mg cialis coupon printable cialis 5 effetti collaterali only now cialis 20 mg cialis sicuro in linea cialis for bph cialis 20mg preis cf prices on cialis 10 mg cialis generico en mexico
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:06 ق.ظ

Truly a lot of beneficial tips!
generic cialis 20mg uk cialis alternative cialis daily reviews generic cialis at walmart cialis kaufen bankberweisung only now cialis 20 mg ou acheter du cialis pas cher cialis super kamagra cialis canadian drugs cialis online
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:44 ب.ظ

Terrific postings, Kudos!
cost of cialis per pill cialis generico en mexico buy original cialis ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo al pubblico cost of cialis cvs cialis professional from usa low cost cialis 20mg we use it 50 mg cialis dose cialis generika in deutschland kaufen
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Cheers. Awesome stuff!
interactions for cialis cialis tablets cialis 50 mg soft tab generic low dose cialis cialis tadalafil online low dose cialis blood pressure walgreens price for cialis cialis 20 mg cost cialis free trial cialis 5 mg scheda tecnica
levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:22 ق.ظ

Thank you. A lot of content.

buy generic levitra vardenafil levitra 20 mg vardenafil 20mg levitra generic levitra 20mg levitra online buy levitra online generic levitra levitra
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 01:15 ق.ظ

Nicely voiced truly! !
cialis prices cialis 10 doctissimo cialis 5 mg funziona prix cialis once a da generic cialis soft gels buy cheap cialis in uk cialis alternative we use it 50 mg cialis dose click here cialis daily uk cialis generico
buycialisky.com
شنبه 7 مهر 1397 07:46 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of forum posts.

generic cialis pill online cialis 100mg suppliers female cialis no prescription cialis vs viagra cialis online napol buy cialis cheap 10 mg free generic cialis cialis generico en mexico tadalafil tablets side effects of cialis
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:35 ب.ظ

Tips effectively taken!.
generic cialis at the pharmacy cialis per paypa cialis for sale in europa side effects for cialis precios de cialis generico cialis kaufen bankberweisung the best site cialis tablets effetti del cialis cialis en mexico precio cialis for sale south africa
cialisbuys.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:25 ب.ظ

Very good info, Thanks a lot.
we choice free trial of cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis patentablauf in deutschland click here cialis daily uk sialis tadalafilo cialis dose 30mg cialis generico online generic cialis in vietnam cialis dosage
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:09 ق.ظ

Many thanks, I appreciate it.
cialis sans ordonnance generic cialis at the pharmacy tarif cialis france how does cialis work cialis online tadalafil look here cialis cheap canada cialis para que sirve 40 mg cialis what if i take generic cialis 20mg tablets
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:18 ب.ظ

Great stuff, Appreciate it!
buy viagra now canada online pharmacies surrey canada pharmacies online prescriptions aarp recommended canadian pharmacies drugs for sale in canada online pharmacies india online canadian discount pharmacies drugs for sale canadian drugstore cialis canadian pharmacy
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:04 ب.ظ

Thanks, Good stuff.
cialis super acti cialis cost cialis prezzo in linea basso canadian drugs generic cialis only now cialis 20 mg side effects of cialis non 5 mg cialis generici cialis coupons printable are there generic cialis generic cialis 20mg tablets
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:32 ق.ظ

You made the point!
cialis kamagra levitra prezzo di cialis in bulgaria cialis coupons click here take cialis cialis canadian drugs cialis professional from usa cialis 5 mg effetti collateral click here to buy cialis buy cialis online nz cialis manufacturer coupon
cialisonl.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:45 ق.ظ

Very well expressed genuinely. .
prices for cialis 50mg cialis sans ordonnance cialis 20 mg effectiveness cuanto cuesta cialis yaho buy brand cialis cheap cialis dosage american pharmacy cialis cialis price in bangalore buy cialis cheap 10 mg 200 cialis coupon
buying generic viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:41 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
viagra on prescription sildenafil generic price buy real viagra sildenafil price uk buy genuine viagra online buy brand viagra generic viagra order buy viagra cheapest blue pill sildenafil generic price
http://cialisonla.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:48 ب.ظ

Terrific facts. Thanks!
cialis generic cialis prezzo al pubblico cialis baratos compran uk overnight cialis tadalafil low cost cialis 20mg order a sample of cialis cialis reviews cialis sale online tadalafil 5mg generic cialis soft gels
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:45 ق.ظ

Awesome content. Kudos!
generic for cialis 200 cialis coupon cuanto cuesta cialis yaho buying cialis in colombia cialis bula pastillas cialis y alcoho cialis diario compra buy cheap cialis in uk cialis per paypa buy original cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox