تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - تعالی سازمان
 

تعالی سازمان

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-02:10 ق.ظ

نقش اطلاعات و دانش در مدل تعالی سازمانی

قاسم مالکی، دكترفرید به آذین، دكتر رضا حسنوی

 

 

 

 

مقدمه
در سالهای اخیر، توجه به اطلاعات و دانش بعنوان سرمایه های مهم سازمانی، مورد عنایت پژوهشگران بسیاری بوده است. به گونه ای كه در مدل های اندازه‌گیری تعالی سازمانی نیز به آن توجه ویژه شده است . در كنار رویكردهای مختلف سازمانها در معیار های رهبری ، استراتژی ، منابع انسانی ، شراكتهای بیرونی ، منابع مالی ، تجهیزات و فناوری ؛ نحوه و چگونگی مدیریت بر اطلاعات و دانش در سازمان، نیز از جمله معیار های مهم در بخش توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی
EFQM محسوب می شود كه در ارزیابی سازمانها مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بررسـی اینكه سازمانها چگونه اطلاعات و دانش خود را مرزبندی كرده و فرایندهای مدیریت بر آنها را در راستای یكدیگر طراحی و پایش می كنند، همواره از دغدغه های اساسی ارزیابان در فرایند ارزیابی و ارائه گزارش بازخورد قابل استفاده برای سازمانهای ارزیابی شونده، به حساب می آید . از طرف دیگر با توجه به اینكه اصولا” سرمایه های فكری و اطلاعاتی به گونه یك شاخص كمی به صورت دقیق در نتایج كلیدی عملكرد سازمانها قابل اندازه گیری نیستند، میزان اهمیت و توجه به مدیریت بر اطلاعات و دانش را برای سازمانها، شفاف نكرده است . اگر چه تعداد مقالات ، پتنتهای به ثبت رسیده، گزارشها و یاداشتهای فنی تدوین شده می تواند بعنوان شاخصهای كمی در تولید دانش و مدیریت بر اطلاعات مورد توجه باشد؛ ولی با توجه به وجود دانشهای پنهان كه بخش قابل توجهی از دانشهای سازمانها را تشكیل می دهد ، مستندات ثبت و ارائه شده توسط كاركنان، تنها بخشی از دانش روشن سازمانها را نشان می دهد و نمی‌تواند معیار كامل و دقیقی برای ارزیابی كل دانش و اطلاعات سازمان قلمداد شود .

 

 

مدل تعالی سازمانی EFQM
در اواخر دهه 1980 و هنگامی كه اقتصاد اروپا در معرض تهدید گسترش بازارهای خاور دور به ویژه ژاپن قرار داشت ، نخستین بار بود كه مدیران عامل 14 شركت چند ملیتی اروپا ، كه نماینده هفت میلیون كارمند بودند ، گرد هم آمدند و تمام روز به كار پرداختند . حفظ تمركز این14 مدیر در تمام روز، مانند نگهداشتن تعدادی قورباغه در یك چرخ دستی است. براین اساس برنامه باید مهم بوده باشد كه آنها را مجاب به دستیابی به یك اتفاق نظر و تصمیم گـیری درمورد تشكیل بنیاد مستقلی متشكل از اعضاء برای پرورش آگاهی ، آموزش مدیریت و ایجاد انگیزه و نیز تایید دستاوردها كرده باشد. (منبع شماره 1)

بنیاد EFQM در سال 1989 تاسیس و توسط كمیسیون اروپا تایید شد . در سال 1991 ، الگوی EFQM شكل گرفت و پس از آن نخستین جایزه كیفیت اروپا در سال 1992 ارائه شد .از آن زمان به بعد ، این مدل تعالی بطور منظم بازنگری و روزآمد شده است تا بهترین تفكر های مدیریتی و عملكردهای اثبات شده را منعكس سازد . اگر چه مدلهای دمینگ، مالكوم بالدریج و EFQM معروفترین مدلهای تعالی سازمانی هستند ولی کشورهای دیگری هستند که مدلهای ویژه‌ای را برای خود توسعه داده اند . البته مدلهای توسعه داده شده غالباً از مدلهای معروف یادشده الهام گرفته شده است.جوایز ملی کیفیت در سطح جهانی با اقتباس از این مدل ها ، براین واقعیت تأکید دارند که بقاء در رقابت مستلزم بهبود مستمر عملکرد در مقیاس جهانی است. این مدلها با ارائه معیارهای ارزیابی‌، خطوط راهنمایی را برای سازمان ایجاد می کنند تا پیشرفت و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و تعالی سازمانی اندازه گیری كند .در كشور ما نیز مدیران مربوطه، با الهام از مدل تعالی بنیاد كیفیت اروپا جوایز، مانند :جایزه ملی بهره وری، جایزه ملی كیفیت - جایزه كیفیت وزارت دفاع را درنظر گرفته اند و همه ساله با ارزیابی واحدهای صنعتی ، نظامی و خدماتی سعی در بالا بردن سطح توانمندیها و بهبود عملكرد سازمانها دارند. این مدل از 9 معیار اصلی و 32 زیر معیار تشكیل شده است ، كه یكی از زیر معیار‌ها به گونه مستقیم به ارزیابی مدیریت بر دانش و اطلاعات در سازمانها اختصاص دارد .در ادامه اهمیت اطلاعات و دانش را در مدل تعالی EFQM مورد بررسی قرار می دهیم .

 

اهمیت اطلاعات و دانش در ارزشهای مدل تعالی EFQM
ابنکه اصولا عناصری مانند اطلاعات و دانش چه نقشی در پیشرفت و تعالی سازمانها ایفا می کنند و از نظر اهمیت در میان معیارها و ارزشهای سازمانی چه جایگاهی را به خود اختصاص می‌دهند یكی از پرسشهای اساسی رهبران سازمانها، در پیاده سازی مدل تعالی سازمانی است . بطور کلی رویکرد سازمانهای متعالی در عصر حاضر، برنامه ریزی و طراحی ساختارها و فرایندهای کسب وکار سازمانی، با محور قرار دادن دانش است . در چنین سازمانهایی به دانش بعنوان یک منبع با ارزش در برنامه‌ریزیهای استراتژیک به شکل جدی توجه می‌شود و این دقیقا همان نقطه ای است که امروزه سازمانها را از یکدیگر جدا می سازد . بر اساس مطالعاتی که بر روی سازمانهای موفق و ناموفق صورت گرفته پژوهشگران در یافته اند که سازمانهای موفق دارای ویژگیهای تقریبا یکسانی هستند که از آنها بعنوان ارزشهای بنیادین نام برده می‌شود . این ارزشهای بنیادین در مدل تعالی سازمانی اروپایی
EFQM به هشت اصل خلاصه شده است که در دنباله این مطلب همراه با تعاریف آورده شده است . جالب اینجا است: اگر چه یکی از این اصول خود به طور مستقیم به اطلاعات و دانش پرداخته است ( یاد گیری، نوآوری و بهبود مستمر) لیکن در اکثر اصول دیگر نیز نقش اطلاعات و دانش پر رنگ دیده می‌شود . این ارزشها عبارتند از:

 

نتیجه گرایی: در سازمانهای متعالی، اطلاعات مربوط به ذینفعان فعلی و آتی جمع‌آوری می‌شود و بمنظور تعیین و استقرار و بازنگری خط مشی ها، استراتژیها، هدفها، مقاصد و شاخصها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

مشتری مداری: شناخت و درک مشتریان، با تمرکز بر خواسته‌ها و انتظارهای فعلی و آتی آنها از راه جمع‌آوری اطلاعات و به کار گیری روشهای موثر.

 

توسعه شراکتهای خارجی: سازمانهای متعالی، تشخیص می‌دهند که میزان موفقیت آنها در دنیای پر تحول کنونی، بستگی به شراکتهایی دارد که زمینه پیاده سازی این‌گونه تحولات را ایجاد می‌کنند. این شراکتها، سازمانها را قادر می‌سازند تا ارزش افزوده بیشتری برای ذینفعان خود به ارمغان آورند. شرکا برای تحقق هدفهای مشترک با یکدیگر همکاری دارند و هر یک از راه در اختیار گذاشتن تخصص، منابع و دانش از یکدیگر حمایت می‌کنند.

 

مدیریت بر مبنای فرایندها و واقعیت‌ها‌: در سازمانهای متعالی، بواسطه وجود مجموعه ای شفاف و یکپارچه از: فرایندها، اطمینان از اجرای نظام مند خط مشی ها، استراتژیها؛ هدفها و برنامه‌های سازمان، تضمین می‌شود. این فرایندها به گونه ای موثر، جاری سازی و مدیریت می‌شوند و همواره بهبود می‌یابند.تصمیم گیریها بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اطمینان از عملکرد حال و مورد انتظار وغیره و عملکرد رقبا انجام می‌شود. تجربه به کار گرفته شده در انجمن هوانوردی فدرال آمریکا نشان می‌دهد که مدیریت فرایندها و مدیریت دانش کاملا مکمل یکدیگرند. اصلاح فرایند به سازمان کمک می‌کند تا از راه بررسی مستمر و با نگرشی متکی بر انجام بهتر امور، اثر بخشی سازمان را افزایش دهد و با مستند سازی فرایندها، نقش و مسئولیتهای کارکنان به راحتی تعیین می‌شود. (قدمی، 1384)

 

رهبری و ثبات در مقاصد: رهبران در سازمانهای متعالی بطور مستمر محرک و الهام بخش کارکنان در حرکت بسوی تعالی هستند، به گونه ای که در رفتار و عملکرد، به عنوان الگو شناخته می‌شوند. در چنین شرایطی رهبران قابلیت خود را در تطبیق و همسو سازی جهت گیری سازمانی، در قبال تحرکات و تغییرات سریع محیط بیرونی، نشان می‌دهند و کارکنانشان را با خود همراه می‌سازند.

 

توجه به مسئولیتهای اجتماعی: سازمانهای متعالی از راه ایجاد شفافیت و پاسخگویی مناسب به ذینفعان در قبال عملکرد خود به عنوان سازمانهای مسئول، رویکردهای سطح بالای اخلاقی را اتخاذ می‌کنند. آنها به مسئولیت اجتماعی و حفظ پایداری محیط زیست در حال و آینده توجه دارند و فعالانه آن را ترویج می‌كنند.

 

توسعه و مشارکت کارکنان: سازمانهای متعالی با جذب و توسعه دانش کارکنان خود به شایستگی های مورد نظر دست می یابند و بطور مثبت و فعالانه به گونه ای همه جانبه ار آنها حمایت می‌کنند. با تفویض اختیار و کمک به آزاد سازی و تحقق قابلیتهای بالقوه کارکنان، توسعه فردی آنان تقویت می‌شود. این سازمانها اهمیت فزاینده سرمایه‌های فکری کارکنان خود را درک می‌کنند و از دانش آنها در جهت منافع سازمان بهره می‌گیرند. آنها مشارکت فعال کارکنان و قابلیتهای بالقوه ایشان را از راه ارزشهای مشترک ؛ فرهنگ صداقت و شفاف سازی به حداکثر می‌رسانند و با هدف ایجاد و استقرار ایده‌های بهبود، از مشارکت آنان بهره می‌گیرند.

یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر : سازمانهای متعالی، همواره در حال یادگیری از فعالیتها و عملکرد خود و دیگران هستند. این سازمانها دانش کارکنانشان را بمنظور حداکثر کردن یادگیری، در سراسر سازمان به کار می‌گیرند. در این سازمانها کارکنان در

حفظ سرمایه‌های فکری خود، دقت و در جای مناسب از آن برای کسب دستاوردهای کسب وکار سازمان استفاده می‌کنند. با مطالعه این ارزشها به نقش و جایگاه اطلاعات و دانش در سازمانهای موفق پی برده و اهمیت شناخت و تجزیه و تحلیل مرزهای مدیریت اطلاعات و دانش به منظور تعیین مسیر حرکتی آنها برای سازمانها، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد‌ شد.

 

اهمیت اطلاعات و دانش در معیارهای مدل تعالی EFQM
در مطالب یادشده، به نقش اطلاعات و دانش در شكل گیری ارزشهای بنیادین مدل تعالی اشاره شد . در این بخش میزان اهمیت اطلاعات و دانش را در معیار های مدل، مورد بررسی قرار می دهیم . همان‌گونه که در مدل تعالی مبتنی بر بنیاد کیفیت اروپا (شکل1) مشاهده می‌شود، پنج معیار به بخش توانمندسازهای سازمانها و چهار معیار به بخش نتایج اختصاص دارد. ‌هر سازمانی که خواستار تعالی است باید بر اساس نتایج اندازه‌‌گیری شده توانمندیهای خود در هر سال را اصلاح و تقویت كند این چرخه‌ هر ساله اندازه‌‌گیری شده و در صورت تعریف دقیق و اجرای درست پروژه‌های بهبود، باعث ثبت روند حرکتی مثبت برای سازمانها خواهد شد. تعداد 9 زیر معیاراز این پنج معیار در بخش توانمند سازها (
b2،a3–b3-c3d- 3e- 3–d 4e-4b-5 )بطور مستقیم به لزوم توانمندی در زمینه اطلاعات و دانش پرداخته است. زیر معیارe 4 نکات راهنمایی در زمینه مدیریت اطلاعات دانش را در برمی‌گیرد و زیر معیارd4 بطور مجزا، به زیر معیار مدیریت فناوری اطلاعات، كه بخشی از مدیریت فناوری محسوب می‌شود، تکیه دارد.  نکته جالب در معیار 3 (کارکنان ) است، به گونه‌ای که شناسایی حفظ و توسعه دانش کارکنان را از مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی می‌داند و سازمانها در بخش منابع انسانی باید در اظهار نامه‌های خود به رویکردهاو میزان جاری سازی و اندازه‌گیری اثربخشی این رویکردها اشاره کنند و مبنای امتیاز دادن به آنها، بر اساس این فعالیتها است. نتیجه اینکه مدیریت منابع انسانی، به عنوان یکی از زیرساختهای بسیار مهم برای مدیریت دانش محسوب می‌شود. معیار های a7 و b7 نیز نتایج حاصل توانمندی را در مورد منابع انسانی بیان می‌دارد. یک زیر معیار، در معیار استراتژی و یک زیر معیار در معیار فرایندها هم مطابق تعریف مدل سرآمدی به اطلاعات و تفکر و نوآوری می پردازد که در ادامه به تعریف دقیق هر معیار و زیر معیارهای مورد اشاره می پردازیم. معیار 2 كه استراتژی است دارای 4 زیرمعیار است كه معیار b2 آن با عنوان «خط مشی و استراتژی، مبتنی بر اطلاعات حاصل از بخش عملكرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیتهای مرتبط بیرونی هستند» به نقش اطلاعات و یادگیری تاكید دارند.
معیار 3 مربوط به منابع انسانی است که در نتایج بخش مربوط به نتایج منابع انسانی را پوشش می‌دهد.این معیار به پنج زیر معیار به شرح زیر تقسیم می‌شود و همان‌گونه که مشخص شده به نقش و اهمیت دانش و توانایی کارکنان توجه شده است :
a3: منابع انسانی برنامه ریزی، مدیریت و بهبود می‌یابند.
b3:
دانش و شایستگی کارکنان شناسایی می‌شود، توسعه می یابد و حفظ می‌شود.
c3:
کارکنان مشارکت داده و توانمند می‌شوند.
d3
: کارکنان و سازمان گفتمان دارند.
e3: کارکنان پاداش دریافت می‌کنند و مورد تقدیر و توجه قرار می‌گیرند.
معیار 4 مربوط به منابع و شرکا است که از چهار زیر معیار آن، دو زیر معیار (كه درپی آمده) به فناوری و اطلاعات و دانش مربوط است، ارتباط مستقیمی به نتایج کلیدی عملکرد در معیار نتایج دارد.
d4
: فناوری مدیریت می‌شود. در بخش خطوط راهنمای این زیر معیار، به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملیات سازمان اشاره دارد .
e4: اطلاعات و دانش مدیریت می‌شوند.
معیار 5 مربوط به فرایندها است که در نتایج، ارتباط مستقیمی به نتایج مشتری دارد. از پنج زیر معیار آن، تنها یک زیر معیار را می‌توان مرتبط به دانش و خلاقیت دانست.
b5:
در صورت لزوم فرایندها را با استفاده از نوآوری، بهبود می بخشند تا رضایت کامل و ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان حاصل شود.
همان‌گونه كه ملاحظه می‌شود اطلاعات و دانش، مانند خط مشی و استراتژی در مدل تعالی سازمانی در كل حوزه توانمندسازهای مدل گسترش یافته و سازمان با مدیریت درست بر آنها می‌تواند علاوه بر زیر معیار
e 4 در معیار و زیر معیار دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز لازم را برای سازمان كسب كند .

 

ادغام یا جدا سازی فعالیتهای اطلاعاتی و دانشی در سازمان كدام‌یك ؟
برخی از سازمانهای دانش محور، اقدام به جدا سازی فرایندهای اطلاعاتی و دانشی خود از یكدیگر نموده‌اند‌‌. این در حالی است كه برخی دیگر از سازمانها، فعالیتهای اطلاعاتی و دانشی خود را در یك جایگاه سازمانی ادغام كرده اند. گروهی بر این باورند که، اگرچه مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش، به واسطه نوع و ماهیت فعالیتهایشان دومقوله مجزا از یکدیگر هستند لیکن این دو را باید در یک ساختار تشکیلاتی در سازمان قرار داد، به گونه ای كه تنها یک مدیر ارشد بر فعالیتها و برنامه‌های آنها نظارت داشته، سیاستها و استراتژی آن دو را ایجاد و جاری سازی كند. این مدیر می‌تواند مدیر ارشد دانش نامیده شود. به عبارت دیگر: مدیرارشد اطلاعات به مدیر ارشد دانش تبدیل می‌شود. استدلالی که این دسته از افراد دارند این است که ازآنجایی که دانش از اطلاعات منتج می‌شود و به عبارت دیگر دانش زاییده اطلاعات پردازش شده است، در نتیجه این دو باید در یک مجموعه دیده شوند و مدیرارشد برای این دو حوزه یک نفر تعریف شود که با فراگیری مهارتهای مورد نیاز در این دوحوزه صلاحیت راهبری این پست را به دست آورده باشد تا جمع‌آوری، سازماندهی و مدیریت اطلاعات و دانش را بصورت یکپارچه و با هدف پشتیبانی از خط مشی و راهبرد سازمان ارائه كند. (منبع شماره 5) از طرف دیگر گروه دیگری بر این امر توافق دارند که مدیرارشد دانش نباید همان مدیرارشد اطلاعات باشد و دلیل آن را این گونه می دانند که این مقام دانشی، به فردی با درک عمیق از دانش و یادگیری نیاز دارد نه فقط یک کارمند فنی که ‌هراز چند گاهی چند اصطلاح دانشی را فرا گیرد و بتواند به گفتگو و بحثهای سازمانی بپردازد. (منبع شماره 6) این گروه که از طرفداران محض مدیرارشد اطلاعات هستند، باور دارند که اطلاعات یک موضوع تجاری، سازمانی و فنی است. مدیرارشد اطلاعات مسئول ساخت، اجرا و حفظ زیر ساختهای فنی و استفاده از فناوری اطلاعات در جهت بسط راهبرد فعالیتهای پژوهشی در یک مرکز دانش محور و به طور کلی فعالیتهای کسب و کار یک سازمان و توسعه برنامه برای به کارگیری فناوری اطلاعات در منافع راهبردی یک سازمان است.
مدیر دانش باید مطمئن باشد که ساز و کارها در جای خود قرار دارند تا کارکنان بدانند که چه دانشی در دسترس آنها است و چگونه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. مدیرارشد اطلاعات نیز باید با استفاده از فناوری و به کارگیری آن در راستای تامین خواسته‌ها و نیازهای مدیریت دانش تلاش كند. جالب اینجا است که وقتی مدل تعالی سازمانی جامعه اروپا را بررسی می‌کنیم، این نکته که مدیریت اطلاعات و دانش را در یک زیر معیار و مدیریت فناوری را در زیرمعیار جداگانه دیگری در نظر گرفته، جلب توجه می‌کند. اگر چه در ارزیابی سازمانها؛ به‌هیچ عنوان ساختار سازمانی با مدل مورد بررسی منطبق نیست و سازمانهایی که مدیر اطلاعات آنها و مدیر دانش آنها از یکدیگر مجزا بوده ولی الزامات مدل را برآورده سازند امتیاز کامل دریافت می‌کنند، لیکن شاید تلفیق این دو در یک زیر معیار و جدا دیدن مدیریت منابع انسانی ( معیار 3) و مدیریت فناوری اطلاعات ( زیر معیارd4 ) در مدل تعالی سازمانی اروپا، به نوعی مصداق ادعای طرفداران حذف مدیرارشد اطلاعات باشد.

 

تفاوت مدیریت اطلاعات و دانش
اگر چه مفهوم مدیریت دانش با مدیریت اطلاعات متفاوت است، لیکن اغلب این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه می‌شود. مدیریت دانش فقط مدیریت اطلاعات نیست و تفاوت این دو را باید در حیطه‌های کاری آنها جستجو کرد. اطلاعات و دانش ایستا نیستند و در میان سازمانها از راههای مختلف حرکت می‌کنند. یک راه تشخیص بین مدیریت اطلاعات و دانش، مشاهده فرایندها و گامهای ورود به این دو حوزه است. مدیریت اطلاعات، مدیریت منابع اطلاعاتی سازمانها است که با فناوری اطلاعات و مدیریت آن هماهنگی و همکاری نزدیکی باید وجود داشته باشد. اطلاعات از راه فرایند انسانی و اجتماعی ، در هر دو سطح فردی و سازمانی، به دانش تبدیل می‌شود و به‌همین خاطر مدیریت دانش از مدیریت اطلاعات متفاوت است (منبع شماره 8). مدیریت اطلاعات، ابتدا راه حل فناورانه را در نظر می گیرد و فرهنگ و رفتار كاركنان را در مرتبه دوم اهمیت قرار می‌دهد. این نگرش، می تواند یكی از علتهای بازدهی كم سرمایه گذاریها در فناوریهای اطلاعاتی باشد. مدیریت دانش با تاكید بر اهمیت انسانها و رفتار وفرهنگ كاری آنها، به جای تاكیدهای فناورانه مدیریت اطلاعات، آغاز می‌شود و چارچوب معماری آن از دو بعد اجتماعی و فنی تشكیل شده است. مدیریت دانش، مکمل مدیریت اطلاعات است .مدیریت اطلاعات به تنهایی و بدون مدیریت دانش ناقص است و بار مالی را که بابت تامین اطلاعات و ابزارهای اطلاعاتی برای سازمان ایجاد می شود نمی تواند تجزیه و تحلیل كند و ثمرات آن را قابل درک سازد؛ به عبارت ساده‌تر هزینه هایی که سازمان بابت توانمند شدن در این بخش تحمل می‌كند، در نتایج کلیدی عملکرد، به سادگی اندازه‌گیری نمی شود . مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش لبه تیز و مشخصی ندارد (منبع شماره 10). مرز تمایز آنها را باید به صورت طیفی دانست که هرچه به سمت مدیریت دانش حرکت كنیم؛ به افراد، گونه همکاری آنها، اعتقادها، آموزشها، ارتباطها، یادگیری ،سرمایه های فکری و نوآوری بستگی دارد و هرچه به سمت مدیریت اطلاعات برویم به فناوریهای ارتباطی ، سازماندهی ، ذخیره سازی، جمع آوری و توزیع سرمایه های اطلاعاتی می پردازد . به طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که: مدیریت اطلاعات بدون مدیریت دانش گیج و مدیریت دانش بدون مدیریت اطلاعات، لنگ است . این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و بیشتر نتایج حاصل از موفقیتهای سازمانها در این دو حوزه، به میزان سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی مشترك آنها در مدیریت اطلاعات ، مدیریت دانش و منابع انسانی بستگی دارد و براین اساس استراتژی‌های آنها باید در حمایت از یکدیگر تدوین شود .

 

عدم پیوند مناسب بین فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی در سازمانها
با توجه به نوپا بودن مدیریت دانش در اغلب سازمانها ، نه تنها از لحاظ ساختار سازمانی پیوند و ارتباط حوزه‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش با یکدیگر به درستی تبیین نشده، بلکه هنوز اهمیت و نقش تکمیلی مدیریت بر اطلاعات و مدیریت بر دانش، در تولید دانش سازمانی به درستی برای مدیران ارشد و کارکنان شاغل در این بخش‌‌ها شفاف نشده است. مدیران ارشد به کارشناسان اطلاعات به عنوان حافظان کتابها و منابع علمی خریداری شده می‌‌نگرند و از سوی دیگر تنها کارشناسان بخشهای پژوهشی را آسان سازان تولید دانش، در سازمان ارزیابی می‌کنند. عدم پیوند فعالیتهای مدیریت بر دانش با مدیریت بر اطلاعات، باعث می‌شود دانش صریح شده‌ای که حاصل یكی از فرایندهای مدیریت بر دانش است، در چرخه فرایندی مدیریت اطلاعات قرار نگرفته و به صورت غیرکارشناسانه و با اثر بخشی پایین برای استفاده مجدد در سازمان ثبت شود. از طرف دیگر کارشناسان اطلاعات انرژی خود را صرف دسته‌‌بندی و سازماندهی فقط منابعی، مانند: کتاب، مقاله ها، استانداردها و دیگر اطلاعات تهیه شده از خارج سازمان می‌كنند. توجه به این نکته ضروری است که سازماندهی و به جریان انداختن دانش صریح شده و داخلی سازمانها، مانند: فرایندهای کاری، اطلاعات مالی، بازرگانی، اداری و پرسنلی، گزارشهای فنی، گزارشهای تحلیل خطاها و غیره از جمله فعالیتهای مهمی هستند که باید توسط حوزه مدیریت بر اطلاعات برنامه‌‌ریزی شوند (منبع شماره 11).

 

نتیجه گیری
در سازمانهای متعالی، دانش و اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بعنوان یك برتری رقابتی مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای كه بسیاری از شركتهای مطرح مانند: زیمنس ، اپل ، ماكروسافت ، اچ پی به عنوان شركتهای متعالی و دانش محور شناخته شده اند . از طرف دیگر از هشت اصل بنیادین مدل تعالی 6 اصل به گونه‌ای مستقیم به اطلاعات و دانش در تعریفها اشاره دارد‌، ضمن اینكه توجه به مدیریت درست بر اطلاعات و دانش باعث می شود تا دیگر معیار های مدل تعالی سازمانی نیز به آنها بپردازد و طبق منطق امتیاز دهی امتیازات لازم كسب شود . به عبارت دیگر فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی مانندخط مشی و استراتژی در دیگر معیار های مدل مورد توجه قرار گرفته، اثرگذار است. همچنین در سازمانها، جایگاه سازمانی مدیران ارشد اطلاعات و دانش می‌تواند مجزا یا با هم دیده شود و این بستگی به سیاستهای آن سازمان دارد. لیکن نیاز به مدیریت بر اطلاعات با حذف جایگاه مدیر ارشد اطلاعات از بین نمی‌‌رود و در مدل تعالی نیز مجزا یا ادغام بودن وظایف، تاثیری در ارزیابی سازمان ندارد . تدوین یک برنامه استراتژیک مرتبط با حوزه فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی ، به عنوان نخستین حلقه شروع مسیر حرکت در مدیریت کردن مناسب اطلاعات و مدیریت دانش محسوب می شود، به گونه ای كه باید در حمایت از برنامه ها و خط مشی كلی سازمان نیز محسوب شود ؛ زیرا نقطه تمایز سازمانهای دانش محور از دیگر سازمانها، آگاهی درمورد نیازها ، نقاط قوت و نقاط ضعف دانشی و اطلاعاتی سازمان است . به عبارت دیگر: وقتی فرایندهای اطلاعاتی و دانشی با دیگر فرایندهای سازمان در ارتباط باشد. به عنوان یك مزیت رقابتی برای سازمانها قلمداد
می شوند ؛ در غیر این صورت فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی، نه تنها كمكی به تحقق هدفهای سازمانی نمی كنند بلكه به عنوان یك مانع و فرایند غیر ضروری نیز در سازمان مطرح شده، فعالیت این حوزه در انزوا قرار می گیرد، كه در این میان زیان دهندة سازمان است.

 

منابع

1-راهنمای دهگانه EFQM، انجمن مدیریت كیفیت ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1384.
2- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، نگرش جامع بر مدل تعالی
EFQM، انتشارات پیام یار – 1384.
3 - دکتر محسن قدمی: مدیریت دانش محور ، نشریه صنعت حمل و نقل، شماره250 ، 1384 .
4-آدی لانبرگ: نادیا سلیمانی، بهترین و بدترین وضعیت و جایگاه برای مدیران ارشد

نظرات() 


http://nuimade.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:57 ب.ظ

Thanks a lot! Lots of tips!

buy cialis cheap 10 mg click here take cialis cialis prices cialis 20mg preis cf female cialis no prescription recommended site cialis kanada cialis canada we choice cialis pfizer india miglior cialis generico cialis 5 mg funziona
http://abulne.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:41 ق.ظ

You explained it perfectly.
generic cialis levitra cialis prices preis cialis 20mg schweiz prices for cialis 50mg cialis italia gratis generic cialis pro prescription doctor cialis price cialis wal mart pharmacy prix de cialis acquisto online cialis
buy cialis brand
شنبه 1 تیر 1398 02:19 ب.ظ

You actually expressed this very well!
buying cialis on internet click now cialis from canada order a sample of cialis effetti del cialis we choice cialis pfizer india prezzo cialis a buon mercato walgreens price for cialis achat cialis en europe viagra cialis levitra cialis side effects
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 10:12 ب.ظ

Thank you, A lot of advice.

usa cialis online cialis great britain non 5 mg cialis generici viagra or cialis cialis lowest price preis cialis 20mg schweiz ou trouver cialis sur le net preis cialis 20mg schweiz venta cialis en espaa cialis preise schweiz
low cost cialis 20mg
جمعه 31 خرداد 1398 06:31 ق.ظ

Kudos. I appreciate this!
cialis manufacturer coupon buy generic cialis cialis prezzo al pubblico cialis cuantos mg hay cialis authentique suisse order generic cialis online only now cialis 20 mg comprar cialis navarr wow cialis tadalafil 100mg does cialis cause gout
buy generic cialis online uk
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:20 ب.ظ

You reported that wonderfully.
cialis sale online cialis generic tadalafil buy cialis daily cialis herbs cialis 20mg preis cf brand cialis nl cialis online cialis e hiv order cialis from india tadalafil 5mg
http://lisuctheo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:07 ق.ظ

Seriously a good deal of valuable info!
deutschland cialis online cialis coupon generic cialis 20mg tablets cialis name brand cheap how to buy cialis online usa only best offers 100mg cialis 200 cialis coupon 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis professional from usa cialis manufacturer coupon
adcirca vs cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:25 ق.ظ

Whoa quite a lot of useful info!
callus 5 mg cialis pharmacie en ligne tesco price cialis tadalafil 10 mg preis cialis 20mg schweiz wow look it cialis mexico does cialis cause gout cialis for daily use cialis 20mg preis cf cialis uk next day
cialis 5 mg funziona
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

You actually explained this very well!
viagra cialis levitra generic cialis pill online online prescriptions cialis cialis in sconto cialis sans ordonnance cialis pills in singapore how do cialis pills work order cialis from india generico cialis mexico online prescriptions cialis
cialis pills for sale
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:01 ق.ظ

Beneficial posts. Regards.
brand cialis nl cialis generico in farmacia cialis billig cialis 200 dollar savings card acquisto online cialis we recommend cialis info buying cialis on internet the best site cialis tablets order cialis from india cialis online napol
Cialis canada
شنبه 25 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

Wow a lot of good facts.
viagra vs cialis order generic cialis online tesco price cialis cialis 20 mg effectiveness cialis purchasing cialis online generic cialis 20mg tablets cialis mit grapefruitsaft cialis 30 day sample acquistare cialis internet
cialis tadalafil 20mg
شنبه 25 خرداد 1398 05:07 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis prices in england cialis dosage cialis prices side effects for cialis click here take cialis price cialis best cialis canada on line deutschland cialis online dosagem ideal cialis rezeptfrei cialis apotheke
http://elferpe.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:03 ق.ظ

Wow many of superb info!
cialis online napol cialis per paypa cialis name brand cheap cialis pas cher paris click here to buy cialis generic cialis levitra when can i take another cialis walgreens price for cialis only now cialis 20 mg how does cialis work
cialis generique discount
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:57 ب.ظ

Thanks a lot! Great stuff!
cilas viagra or cialis cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung get cheap cialis how do cialis pills work cialis coupons cialis soft tabs for sale cialis rckenschmerzen cialis en mexico precio
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:45 ب.ظ

With thanks. Loads of facts!

cialis efficacit venta cialis en espaa cialis 100mg suppliers look here cialis cheap canada cialis para que sirve cialis in sconto only here cialis pills cialis kaufen wo we recommend cialis best buy are there generic cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 09:22 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of facts.

cialis in sconto cialis 10mg prix pharmaci tadalafil generic tadalafil 20mg cialis professional from usa cialis online deutschland buy cialis cialis 5mg prix safe site to buy cialis online cialis para que sirve
http://sewingbymoonlight.com/2013/12/miss-connections/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:14 ق.ظ
ロレックス 116261 デイトジャスト ターノグラフ PGコンビ シルバー メンズ_スーパーコピーブランド優良店
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 03:24 ق.ظ

This is nicely expressed. !
canada online pharmacies legitimate most reliable canadian pharmacies canadian pharmacy cialis online pharmacies drugstore online canada northwest pharmacy canada canada rx drugstore online reviews canadian pharmacys canadian discount pharmacies in canada
buy cialis online without a prescription
جمعه 16 آذر 1397 09:36 ق.ظ

Superb material. Thanks a lot!
cialis from canada cialis sicuro in linea cialis prezzo in linea basso cialis 5mg cialis baratos compran uk cialis 5 mg buy click now cialis from canada cost of cialis per pill cialis australian price cialis pas cher paris
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:29 ب.ظ

Many thanks, I enjoy it!
generic cialis 20mg tablets achat cialis en itali cialis generico in farmacia cialis e hiv import cialis where to buy cialis in ontario buy cialis sample pack cialis rezeptfrei only best offers cialis use cialis uk
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:28 ب.ظ

You actually explained it exceptionally well.
online cialis effetti del cialis cialis online holland where do you buy cialis tadalafil 20mg canadian discount cialis tadalafil generic best generic drugs cialis generic cialis in vietnam cialis generique
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:10 ق.ظ

Great posts. Thanks a lot.
cialis generic tadalafil buy cialis rckenschmerzen cialis tablets for sale cialis side effects dangers legalidad de comprar cialis walgreens price for cialis buy cheap cialis in uk cialis from canada discount cialis side effects for cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:56 ب.ظ

Amazing information. Many thanks.
cialis e hiv buying cialis overnight online cialis click now cialis from canada chinese cialis 50 mg how to purchase cialis on line only now cialis for sale in us where cheapest cialis cialis dosage recommendations cialis 5 mg buy
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:42 ق.ظ

Seriously many of superb info!
generic cialis buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich when will generic cialis be available cialis for sale in europa import cialis ou acheter du cialis pas cher the best site cialis tablets cialis herbs cialis generic
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:43 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy this.
buying brand cialis online brand cialis nl cialis efficacit cialis manufacturer coupon cialis side effects buy name brand cialis on line cialis for bph cialis online click now cialis from canada cialis diario compra
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:23 ق.ظ

Thanks a lot, Wonderful stuff.
import cialis cialis 20 mg cost cialis manufacturer coupon when can i take another cialis female cialis no prescription we use it cialis online store only now cialis for sale in us cialis generisches kanada cialis online deutschland we use it cialis online store
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:13 ب.ظ

Tips well regarded!!
cialis 20 mg cost generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg cut in half sublingual cialis online tadalafilo costo in farmacia cialis miglior cialis generico we choice cialis uk cialis pills price each bulk cialis
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Kudos, I like this!
cialis 200 dollar savings card cialis e hiv prezzo cialis a buon mercato cialis for daily use cialis professional yohimbe cialis online wow cialis tadalafil 100mg dose size of cialis cialis australian price cialis 200 dollar savings card
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 06:38 ب.ظ

You made your point very clearly!!
generic cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab cialis super kamagra miglior cialis generico legalidad de comprar cialis we recommend cialis info how does cialis work buy online cialis 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis generic availability
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 05:33 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
safe dosage for cialis cialis para que sirve what is cialis generic cialis at the pharmacy generic cialis at walmart buy online cialis 5mg cialis coupons printable cialis cost generico cialis mexico order a sample of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox