تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - مدیریت تعارض
 

مدیریت تعارض

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-12:41 ق.ظ

دیدگاه نو در مدیریت تعارض

(مهارتهای كوانتومی) 

 

 

رابیز تعارض را به عنوان وجود عدم توافق در میان افراد با گروه‌ها تعریف می‌كند. به طور كلی تعارض فرایندی است كه در آن افراد و گروه‌های به هم وابسته، احساس كنند كه گروه یا افراد دیگری علائق، منافع،‌ ارزش‌ها یا ادراك آنها را مورد حمله قرار داده‌اند برخی از عوامل تعارض عبارتند از: تفاوتهای فردی در اهداف، انتظارات، ارزش‌ها، گرایش‌های عملی و منافع و تفاوت در نحوه برخود با یك موقعیت اجتناب‌ناپذیر.

 

 

تغییر پارادیم:

دیدگاه سنتی: تعارض عموماً امری مخرب و غیرعقلایی است و تا حد ممكن باید حذف شود. و ناشی از سوء كاركرد افراد یا سازمان است. برای حل تعارض باید آنرا تحلیل كرد و براساس یك فرایند خطی و منطقی آنرا حل كرد.

دیدگاه روابط انسانی: تعارض یك پدیده طبیعی است و اجتناب ناپذیر می‌باشد.

دیدگاه تعامل گرایان Interactionist: تعارض خوب است و باید تشویق شود. زیرا گروه‌های یكسان مستعد آن هستند كه به تغییرات بی‌تفاوت باشند و پاسخگویی آنها كم شود.

دیدگاه نیوتنی: تعارض خوب نیست و باید از آن اجتناب شود. زیرا موجب بی‌نظمی و افزایش آنتروپی می‌شود.

دیدگاه آشوب و مكانیك توانتومی: سطح بالایی از بی‌نظمی بر تكامل سازمان ضروریست و بی‌نظمی در سیستم‌های باز آنها را به سطح بالایی از عملكرد می‌رساند. بی‌نظمی موجب ایجاد نقاظ انشعاب می‌شود. و این نقاط موقعیت ممتازی برای سازمانهاست كه خود ناشی از تعارض می‌باشد. تناقض و انشعاب زمانی بوجود می‌آید كه اهداف، ارزش‌ها یا سبك‌های فردی در مقابل یكدیگر قرار می‌گیرند و از این رو تنشها افزایش می‌یابد. با وجود نقض مثبت تعارض در سازمان همچنان مدیران در صدد كنترل آن هستند. دلیل آن است كه مدیران مدل‌های ذهنی محدودی در ارتباط با تعارض دارند. از این رو آنها به مهارتها و مدلهای جدیدی نیاز دارند كه یكی از آنها مهارتهای كوانتومی است. علوم جدید مبتنی بر فیزیك كوانتوم و نظریه آشوب چهارچوبی برای مهارتهای مدیریتی جدید فراهم آورده است این مهارتها مهارتهای كوانتومی نامیده می‌شوند نه به این دلیل كه منتج از اصول علوم جدید محسوب می‌شوند بلكه به این دلیل كه درصدد كامل‌تر كردن مهارتهای مدیریت سنتی هستند.

 

مهارتهای كوانتومی كدامند؟

1- دیدن كوانتومی: بعضی توانایی دیدن هدفمند براساس انتظارات و باورهای بیننده زیرا واقعیت ذاتاً ذهنی است مدیران را قادر می‌سازد كه آگاهانه مقاصد و نیت‌های خود را انتخاب كنند. پاسخ كوانتومی برای حل تعارض یا برخورد با آن چنین خواهد بود. كشف پیش‌ فرض‌ها و عقاید آنهایی كه در تعارض هستند.

2- تفكر كوانتومی: توانایی فكردن كردن به شیوه، متناقض و متضاد چون جهان به صورت غیرمنطقی و پارادوكس عمل می‌كند. آشكارترین پارادوكس كوانتومی می‌گوید. جهان سه بعدی مرئی منحصراً از انرژیهای نامرئی تشكیل شده است یعنی نیرویی كه دارای دو جنبه متفاوت موج و دره است. حل تعارض نیز چنین است معمولاً یك طرف یك راه‌حل و طرف دیگر راه‌حل دیگری را متناسب می‌‌داند و همین امر استراتژی برد – برد را مشكل می‌سازد و انتخاب استراتژیهای دیگر راحت‌تر است زیرا انتخاب برد – برد دربرگیرنده موقعیت‌هایی هستند كه مستقیماً متضاد می‌باشند و اتخاذ آن نیازمند مهارتهای تفكر متضاد است. این امر نیازمند استفاده از نیمكره راست مغز است. كه به راه‌حل‌های غیرمنطقی تمركز دارد.

3- احساس كوانتومی: توانایی احساس زنده و حیات‌بخش. مدیران معمولاً آنچه را به صورت شهودی می‌دانند تایید می‌كنند یعنی احساسات منفی انرژی بر و احساسات مثبت انرژی‌زا هستند. آگاهی از این شهود  توانایی احساس كوانتومی مدیران را قادر می‌سازد كه احساس درونی خوبی داشته باشند بدون توجه به آنجه در بیرون اتفاق می‌افتد. آنها می‌دانند انرژی بوسیله سایر افراد تهی نمی‌شود بلكه به وسیله نوع احساس خود فرد تهی می‌شود. اما دیدن وقایع منفی از یك رویكرد مثبت، نیازمند مهارتهای احساسی متضاد است.

4- دانستن كوانتومی: دانستن به شیوه خلاق و شهودی این امر نشانگر آن است كه ما همواره باید در حالت نااطمینانی باشیم. زیرا اطمینان باعث عدم دقت و عدم اطمینان ما را هوشیار نگه می‌دارد. لانگر با ارائه نظریه تصمیم‌گیری حضوری اعلام می‌دارد كه جمع‌آوری اطلاعات لزوماً منجر به تصمیمات بهتر نمی‌شود. و سازمانها در تلاش برای كاهش عدم اطمینان از طریق جمع‌آوری اطلاعات بر هدف غیرممكن تاكید می‌كنند. و این موضوعی بیهوده محسوب می‌شود. تئوری لانگر بر آگاه ماندن تاكید دارد. موضوعی كه در شرایط عدم اطمینان حاصل می‌شود.مهارت دانستن و شناخت كوانتومی ابزاری است برای كاهش فرایندهای تكراری و مدیران با داشتن این مهارت برای كمك به افرادی كه درگیر تعارض هستند بجای اتحاد یك استراتژی راه‌حل‌های خلاق جهت تضادها اتخاذ می‌كنند.

5- عمل كوانتومی: یعنی عمل مسؤولانه هر چند در چهان بخشی از یك كل پیچیده است و مدیران با شناخت این موضوع در می‌یابند كه تفكر آنها بر كل سیستم اثر می‌گذارد.

6- اعتماد كوانتومی: توانایی اعتماد به فرایند زندگی كه از نظریه آشوب مشتق شده است. نظریه آشوب نشان می‌دهد كه آشوب در فرایند تكامل ذاتی است و پیش‌زمینه‌ای برای پیشرفت محسوب می‌شود. بدون آشوب زندگی سازمان راكد می‌شود و آنتروبی اتفاق می‌افتد.توانایی خود سازماندهی یك مفهوم اساسی در این نظریه است آشوب نظام دار یك پارادوكس است كه بیان می‌كند نظم در بی‌نظمی است. اعتماد كوانتومی در محیط‌های سازمانی كه ثبات و قابلیت پیش‌بینی در‌ آنها ارزش هستند ایجاد چالش می‌كند. این مهارت می‌گوید مدیران باید از كنترل زیاد پرهیز كنند تا چالش ایجاد شود و كاركنان را به استفاده از خرد درونی برای كشف راه‌حل‌های برد – برد تشویق كنند.

7- مهارت هفتم وجود كوانتومی: یعنی توانایی برای برقراری ارتباط مستمر – این مهارت مدیران را قادر می‌سازد بر احساسات خود تسلط یابند تا آنها را به دیگران نسبت دهند. ذرات اتمی از طریق تعاملات با دیگر ذرات قابل تعریف و مشاهده هستند لذا وابسته به ارتباطند. ارتباط كوانتومی یعنی توانایی مرتبط‌شدن از نظر مفهومی با دیگران به طریق كه هر كس بتواند جهان را در چشمان دیگری ببینند. و این پیش نیازی برای حل تعارض با استفاغده از استراتژی برد – برد است مدیران باید ارتباط خود با دیگران هم صحیح و هم آسیب‌پذیر ببینند و در این صورت است كه بدنبال شیوه‌های جدید خواهند بود. افراد همانطور كه تحولات اداری و ارتباط كوانتومی را تجربه می‌كنند (یعنی مقوله های ارتباطی ساده و حل شده را تحریك و زخمهای قبلی را تازه می‌كنند) شروع به درك این نكته می‌كنند كه واقعیت‌های بیرونی آنها یك فرافكنی از عقاید درونی‌شان است لذا ارتباطات كوانتومی یك آیینه روانشاختی است. كه طی آن افراد آنچه را می‌بیند كه هستند زمانی كه در دیگران خطایی می‌بینیم باید به خودمان برگردیم و بازخوردی فراهم كنیم برای اصلاح ارتباطات خود. شلتون درارلینگ در نشریه توسعه سازمان و رهبری: تحت عنوان مدل‌ مهارتهای كوانتومی: (مدیریت و پارادایم جدید برای افزایش اثربخشی رهبری نوامبر (2001)

 

توانمندسازی كاركنان

مدیران تا دهه 90 دوست داشتند كارها خود انجام دهند و اگر تفویض می‌كردند نشانگر ضعف  آنها محسوب می‌شد یعنی گسترش حیطه نظارت اگر در گذشته هر 20 نفر یك مدیر داشت با توانمندسازی این تعداد چندین برابر می‌شود. لذا سطوح سازمانی كم با ساختار مسطح بوجود می‌آید.

 

تفاوتهای تفویض اختیار و توانمندسازی

تفویض اختیار وقتی است كه قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار می‌كنیم.

اما توانمندسازی به معنی برداشتن موانعی است كه باعث می‌شود افراد نتوانند كارشان را به صورت موثر و كامل انجام دهند چنانچه این موانع برداشته شود كاركنان خدمات تصمیم‌گیری برای عمل پیدا می‌كنند لذا توانمندسازی بر تفویض اختیار برتری دارد. به طور كلی توانمندسازی عبارت است از ایجاد مجموعه ظرفیت‌های لازم در كاركنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفادی نقش و مسؤولیتی كه در سازمان برعهده دارند توام با بهره‌وری . هدف از توانمندسازی نیروی انسانی عبارتست از استفاده از طرفیت‌های بالقوه انسانها توسعه دانش سازمانی، تقویت احساس اعتماد به نفش و چیرگی بر ناتوانایی‌ها خود ارائه بهترین منابع فكری مربوط به هزینه از عملكرد سازمانی است.

 

كلیدهای سه‌گانه توانمندسازی

كنش‌بلانچارد سه كلید را برای توانمندسازی مطرح می‌كند.

 

کلید اول: همه را در اطلاعات سهیم كنیم.

بهترین تهدید برای مدیران بی‌اطلاعی است اگر همین بی‌اطلاعی به كاركنان نیز تسری یابد سازمان با نیروی انسانی توانمند كار نخواهد كرد. برای اینكه كاركنان در اطلاعات سهیم باشند باید به آنان اطمینان كنیم لذا سهم كردن كاركنان خود به ایجاد جو اعتماد رسمیت در سازمان كمك می‌كند و عملكرد آن نیز صادق است.

 

نقش سهیم‌شدن در اطلاعات

1- افزایش شناخت از سازمان

2- ایجاد امكان برای تحلیل شرایط و موقعیت‌های فعلی و آتی

3- ایجاد آمادگی برای پذیرش مسؤولیت‌های بالاتر

4- تسهیل روابط بین سطوح مختلف

5- افزایش جو اعتماد و از بین رفتن جو شایعه پراكنی

از بلانچارد اطلاعات در زمینه توانمندسازی مانند پول لازم برای خرید مسؤولیت و اعتماد است. بلانجارد و همكارانش چهار دلیل برای مشاركت اطلاعاتی Information shairihy مطرح می‌كنند.

1- اگر تصمیمات در جایی كه مستقیمان با اجرا سرو كار دارند گرفته شود مناسب خواهد بود و برای اینكار اگر اطلاعات لازم را به كاركنانی كه در خط مقدم فعالیت می‌كند بدهیم آنها بهتر تصمیم‌گیری خواهند كرد. افراد بی اطلاع قادر به تصمیم‌گیری نیستند.

2- زمانی می‌توان از افراد انتظار خطر كردن و مسؤولیت‌پذیری در تصمیم‌گیریها را د اشت كه آنها به مدیریت و نظام‌های سازمانی اعتماد داشته باشند. اگر از پیامدهای تصمیم خود در هراس باشیم میل به خطر كردن كم می‌شد. یكی از سودمندترین راه‌های تقویت روح اعتمال در سازمان مشاركت اطلاعاتی است.

3- نیاز افراد به راهنمایی اگر افراد كم تجربه باشند باید آنها را پیوسته راهنمایی كرد و به آنها جهت داد. و اگر اینكار صورت نگیرد آنان براساس نظریه خود رهبری تحمل می‌كند. برای این منظور آنان باید احساس اعتماد و امنیت برای گرفتن اطلاعات لازم در مسیر توان افزایی باشند.

4- در هر تغییری افراد نوعی احساس نگرانی دارند چنانچه قبل از ایجاد تغییر مشاركت اطلاعات صورت بگیرد نگرانی‌های آنان كم می‌شود.

 

كلید دوم: با تعیین حدود، خودمختاری ایجاد كنید.

آزادی عمل به معنی هرج و مرج نیست بلكه متناسب با نوع كار و مسؤولیت فرد باید به او آزادی عمل داد و این آزادی عمل با اختیارات فرد باید متناسب باشد ؟ قوانین و مقرارت شدن برای این منظور مناسب نیست بلكه تعیین حدود و ساختار سازمان برای این است كه كاركنان از حیطه و حوزه فعالیت خود مطلع می‌شوند و براساس آن دست به اقدام می‌زنند. حدود در این مفهوم شامل تصویری از چشم‌اندازها و اهداف مشترك است و آزادی عمل در این محدوده داده می‌شود. این كار باعث می‌شود كه فرد در مورد آنچه كه باید انجام دهد بیاندیشد و لذا استعدادهای خود بهره‌بگیرد. بلانچارد در مورد مرزهای توانمندسازی می‌گوید:

1- باید بین مرز سلسله مراتبی و مرزهای توانمندسازی تفاوت قائل شویم مرزهای سلسه مراتبی كارآیی كه افراد نباید انجام دهند مشخص می‌كند انجام كارها با هماهنگی و موافقت مدیران صورت می‌‌گیرد. اما در توانمندسازی محدوده عمل مشخص می‌شود و صرفاً از نظر جهت دادن و ایجاد انگیزه مدنظر قرار می‌گیرد قبلاً به فروشنده بگویم هوای مشتری را داشته باش بهتر است تا اینكه دقیقاً مشخص كنیم چگونه عمل كنند.

2- باید به افراد تفهیم شود آنان به هیچ وجه در شروع كار نمی‌توانند تمام تصمیمات را بگیرند.

3- تصمیمات مهم دو دسته هستند راهبردی و عملیاتی و تفاوت آنها باید به كاركنان تفهیم شود.

4- اهداف و درونمای سازمان برای افراد باید ترسیم شود.

5- بین آرمانهای فردی و سازمانی تعادل ایجاد كنید و آنا را با واقعیت‌های سازمان مرتبط سازید.

6- اصول تعیین محدود خودمختاری

7- مقصود ß فرد در چه حرفه‌ای مشغول به كار است.

8- ارزشها ß رهنمودهای عمل فرد كدامند.

9- هدفها ß چگونه – چه وقت – كجا و به چه طریق كارها را انجام می‌دهند.

10- نقش‌ها ß چه كسی چه نقش را ایفا می‌كند

11- تصویر سازمان ß

12- ساختار سازمانی و سیستم ß نحوه پشتیبانی از كارهای سازمان

 

كلید سوم: سیستم‌ها را جایگزین سلسله مراتب بلند كنید.

تشكیل تیم‌ها باعث كاهش رده‌های مدیریت و سرپرستی می‌شود و تصمیم‌گیری را از رده های بالا به سیستم‌های كاری منتقل می‌كند در این صورت مسؤولیت تصمیم‌گیری با همه است.

نظرات() 


http://consmenrest.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:02 ب.ظ

Helpful knowledge. Cheers!
ou acheter du cialis pas cher we recommend cialis best buy cialis from canada cialis cuantos mg hay cialis name brand cheap we use it cialis online store cialis kamagra levitra cipla cialis online cialis prezzo di mercato we choice cialis pfizer india
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 06:44 ق.ظ

You made the point.
cialis 20 mg best price cialis pas cher paris click now buy cialis brand cialis 5 mg funziona deutschland cialis online we use it 50 mg cialis dose dose size of cialis rx cialis para comprar prezzo cialis a buon mercato prix cialis once a da
cialis maximizing the effectiveness
جمعه 31 خرداد 1398 10:16 ب.ظ

Amazing quite a lot of useful information.
cialis 5 effetti collaterali achat cialis en itali cialis bula cialis coupons cialis 20 mg effectiveness fast cialis online dose size of cialis cialis super acti acheter cialis meilleur pri cialis side effects dangers
http://dbincowha.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:35 ق.ظ

You said it nicely.!
how does cialis work buy online cialis 5mg cialis for sale cialis venta a domicilio generic cialis in vietnam cialis 100 mg 30 tablet cialis en 24 hora prices for cialis 50mg order generic cialis online cialis wir preise
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:23 ب.ظ

Really a good deal of useful material.
cialis coupons online prescriptions cialis cialis rckenschmerzen cialis cipla best buy cialis ahumada safe site to buy cialis online cialis generico we choice free trial of cialis no prescription cialis cheap costo in farmacia cialis
http://compberfa.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:11 ق.ظ

You revealed this very well.
legalidad de comprar cialis we recommend cheapest cialis generic cialis cialis pills in singapore cialis coupon cialis super kamagra cialis 20mg preis cf prices on cialis 10 mg cialis rezeptfrei sterreich cialis venta a domicilio
Cialis 20 mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:30 ق.ظ

You revealed that effectively.
cialis cuantos mg hay how to buy cialis online usa cialis taglich where cheapest cialis cialis patentablauf in deutschland cialis prices canadian cialis acquisto online cialis cialis 5 mg para diabeticos buying cialis on internet
http://ewunex.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:34 ب.ظ

Many thanks. Ample data.

cialis kaufen bankberweisung we use it 50 mg cialis dose cialis rckenschmerzen cialis lowest price where do you buy cialis brand cialis nl precios cialis peru viagra cialis levitra cialis dose 30mg low dose cialis blood pressure
http://singrefmi.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:30 ب.ظ

You have made your point quite nicely!!
cialis soft tabs for sale if a woman takes a mans cialis cialis great britain buy generic cialis il cialis quanto costa venta cialis en espaa cialis daily reviews cialis 30 day trial coupon precios cialis peru tadalafil 20mg
Cialis canada
شنبه 25 خرداد 1398 05:12 ق.ظ

Seriously loads of amazing data!
generic cialis at the pharmacy canada discount drugs cialis order a sample of cialis best generic drugs cialis order a sample of cialis cialis sicuro in linea cialis 30 day sample cialis great britain cialis taglich generic cialis 20mg tablets
http://landchlecim.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:43 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial knowledge.
cialis tadalafil online cialis 5 mg buy cialis per paypa deutschland cialis online acquistare cialis internet are there generic cialis american pharmacy cialis cialis farmacias guadalajara cialis manufacturer coupon tarif cialis france
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:53 ب.ظ

You actually stated it perfectly!
order generic cialis online cialis online nederland venta de cialis canada ou trouver cialis sur le net il cialis quanto costa buy cialis online nz callus the best site cialis tablets cialis kamagra levitra acheter du cialis a geneve
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:04 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of tips!

free generic cialis american pharmacy cialis calis cialis alternative cialis kamagra levitra cialis farmacias guadalajara how much does a cialis cost online prescriptions cialis the best site cialis tablets order a sample of cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 09:30 ق.ظ

Tips well taken!.
cialis name brand cheap venta de cialis canada callus when can i take another cialis cialis canadian drugs cialis prezzo di mercato american pharmacy cialis cialis prices wow look it cialis mexico side effects for cialis
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 03:32 ق.ظ

Cheers, Plenty of advice.

online pharmacies mexico canadian viagra buy viagra usa canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacy viagra canada pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals pharmacy canada plus canadian pharmacies stendra buy viagra 25mg
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 09:42 ق.ظ

You revealed that superbly!
weblink price cialis cialis online holland cialis online buy cialis online legal buy name brand cialis on line cialis generico lilly low dose cialis blood pressure price cialis best american pharmacy cialis warnings for cialis
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:34 ب.ظ

Superb tips. Kudos!
cialis online deutschland cialis patent expiration we recommend cheapest cialis cialis with 2 days delivery generic cialis cialis ahumada cialis dosage recommendations order a sample of cialis tadalafil 20mg prix cialis once a da
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Excellent knowledge. Regards!
cialis online holland cialis 20mg preis cf cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis online cialis official site price cialis best click here to buy cialis cialis 5 mg prices for cialis 50mg
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:13 ق.ظ

Amazing a lot of wonderful knowledge.
cialis prices we recommend cialis info buy brand cialis cheap cialis tadalafil online cialis rckenschmerzen generic cialis with dapoxetine discount cialis cialis 10mg prix pharmaci enter site very cheap cialis costo in farmacia cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:59 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
buying cialis on internet cialis cuantos mg hay cialis online holland cialis tablets australia where do you buy cialis how do cialis pills work cialis mit grapefruitsaft enter site 20 mg cialis cost cialis 50 mg soft tab cialis pills boards
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:45 ق.ظ

Thanks a lot. I appreciate it.
cialis generico in farmacia only best offers cialis use how does cialis work cialis generico en mexico compare prices cialis uk where cheapest cialis cialis baratos compran uk if a woman takes a mans cialis cialis sans ordonnance cialis 20 mg cost
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 06:46 ب.ظ

You actually expressed this adequately!
generic cialis levitra cialis uk next day cialis daily dose generic cialis name brand cheap cialis dosage amounts acquistare cialis internet cialis generique 5 mg cilas interactions for cialis cialis coupon
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 06:26 ق.ظ

Cheers! Awesome stuff!
5 mg cialis coupon printable cialis alternative cialis for daily use cialis generisches kanada cipla cialis online cialis free trial how much does a cialis cost generic low dose cialis cialis online deutschland generic cialis in vietnam
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:17 ب.ظ

You've made the point.
safe dosage for cialis cialis canadian drugs generic cialis with dapoxetine cialis efficacit the best site cialis tablets cialis vs viagra american pharmacy cialis cipla cialis online does cialis cause gout wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 05:59 ق.ظ

Regards, I like this!
chinese cialis 50 mg buying cialis on internet tadalafil 20 mg cialis 30 day sample cialis generico in farmacia cialis 20 mg best price prices on cialis 10 mg prescription doctor cialis cialis generika in deutschland kaufen buy cheap cialis in uk
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ب.ظ

You revealed this perfectly!
only best offers 100mg cialis cialis cipla best buy brand cialis generic il cialis quanto costa cialis for sale cialis para que sirve generic cialis viagra cialis levitra cialis uk if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 05:36 ق.ظ

Amazing quite a lot of beneficial material!
how to buy cialis online usa cialis tadalafil online cialis generico 5 mg cialis coupon printable cialis generic cialis 5 mg callus where to buy cialis in ontario 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Truly many of valuable info.
cialis coupons cialis generic cialis pills boards callus cialis kaufen wo cialis 5 mg buy cialis bula price cialis wal mart pharmacy achat cialis en europe order generic cialis online
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:33 ق.ظ

Beneficial info. Regards.
cialis coupons cialis generico en mexico cilas purchase once a day cialis generico cialis mexico generic cialis with dapoxetine acheter cialis meilleur pri tadalafil 10 mg cialis daily new zealand canadian drugs generic cialis
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Kudos, I enjoy this!
price cialis best cialis herbs click now cialis from canada callus tadalafil best generic drugs cialis cialis in sconto buy cialis cialis coupons cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox