تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - مدیریت تعارض
 

مدیریت تعارض

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
پنجشنبه 27 آبان 1389-11:41 ب.ظ

دیدگاه نو در مدیریت تعارض

(مهارتهای كوانتومی) 

 

 

رابیز تعارض را به عنوان وجود عدم توافق در میان افراد با گروه‌ها تعریف می‌كند. به طور كلی تعارض فرایندی است كه در آن افراد و گروه‌های به هم وابسته، احساس كنند كه گروه یا افراد دیگری علائق، منافع،‌ ارزش‌ها یا ادراك آنها را مورد حمله قرار داده‌اند برخی از عوامل تعارض عبارتند از: تفاوتهای فردی در اهداف، انتظارات، ارزش‌ها، گرایش‌های عملی و منافع و تفاوت در نحوه برخود با یك موقعیت اجتناب‌ناپذیر.

 

 

تغییر پارادیم:

دیدگاه سنتی: تعارض عموماً امری مخرب و غیرعقلایی است و تا حد ممكن باید حذف شود. و ناشی از سوء كاركرد افراد یا سازمان است. برای حل تعارض باید آنرا تحلیل كرد و براساس یك فرایند خطی و منطقی آنرا حل كرد.

دیدگاه روابط انسانی: تعارض یك پدیده طبیعی است و اجتناب ناپذیر می‌باشد.

دیدگاه تعامل گرایان Interactionist: تعارض خوب است و باید تشویق شود. زیرا گروه‌های یكسان مستعد آن هستند كه به تغییرات بی‌تفاوت باشند و پاسخگویی آنها كم شود.

دیدگاه نیوتنی: تعارض خوب نیست و باید از آن اجتناب شود. زیرا موجب بی‌نظمی و افزایش آنتروپی می‌شود.

دیدگاه آشوب و مكانیك توانتومی: سطح بالایی از بی‌نظمی بر تكامل سازمان ضروریست و بی‌نظمی در سیستم‌های باز آنها را به سطح بالایی از عملكرد می‌رساند. بی‌نظمی موجب ایجاد نقاظ انشعاب می‌شود. و این نقاط موقعیت ممتازی برای سازمانهاست كه خود ناشی از تعارض می‌باشد. تناقض و انشعاب زمانی بوجود می‌آید كه اهداف، ارزش‌ها یا سبك‌های فردی در مقابل یكدیگر قرار می‌گیرند و از این رو تنشها افزایش می‌یابد. با وجود نقض مثبت تعارض در سازمان همچنان مدیران در صدد كنترل آن هستند. دلیل آن است كه مدیران مدل‌های ذهنی محدودی در ارتباط با تعارض دارند. از این رو آنها به مهارتها و مدلهای جدیدی نیاز دارند كه یكی از آنها مهارتهای كوانتومی است. علوم جدید مبتنی بر فیزیك كوانتوم و نظریه آشوب چهارچوبی برای مهارتهای مدیریتی جدید فراهم آورده است این مهارتها مهارتهای كوانتومی نامیده می‌شوند نه به این دلیل كه منتج از اصول علوم جدید محسوب می‌شوند بلكه به این دلیل كه درصدد كامل‌تر كردن مهارتهای مدیریت سنتی هستند.

 

مهارتهای كوانتومی كدامند؟

1- دیدن كوانتومی: بعضی توانایی دیدن هدفمند براساس انتظارات و باورهای بیننده زیرا واقعیت ذاتاً ذهنی است مدیران را قادر می‌سازد كه آگاهانه مقاصد و نیت‌های خود را انتخاب كنند. پاسخ كوانتومی برای حل تعارض یا برخورد با آن چنین خواهد بود. كشف پیش‌ فرض‌ها و عقاید آنهایی كه در تعارض هستند.

2- تفكر كوانتومی: توانایی فكردن كردن به شیوه، متناقض و متضاد چون جهان به صورت غیرمنطقی و پارادوكس عمل می‌كند. آشكارترین پارادوكس كوانتومی می‌گوید. جهان سه بعدی مرئی منحصراً از انرژیهای نامرئی تشكیل شده است یعنی نیرویی كه دارای دو جنبه متفاوت موج و دره است. حل تعارض نیز چنین است معمولاً یك طرف یك راه‌حل و طرف دیگر راه‌حل دیگری را متناسب می‌‌داند و همین امر استراتژی برد – برد را مشكل می‌سازد و انتخاب استراتژیهای دیگر راحت‌تر است زیرا انتخاب برد – برد دربرگیرنده موقعیت‌هایی هستند كه مستقیماً متضاد می‌باشند و اتخاذ آن نیازمند مهارتهای تفكر متضاد است. این امر نیازمند استفاده از نیمكره راست مغز است. كه به راه‌حل‌های غیرمنطقی تمركز دارد.

3- احساس كوانتومی: توانایی احساس زنده و حیات‌بخش. مدیران معمولاً آنچه را به صورت شهودی می‌دانند تایید می‌كنند یعنی احساسات منفی انرژی بر و احساسات مثبت انرژی‌زا هستند. آگاهی از این شهود  توانایی احساس كوانتومی مدیران را قادر می‌سازد كه احساس درونی خوبی داشته باشند بدون توجه به آنجه در بیرون اتفاق می‌افتد. آنها می‌دانند انرژی بوسیله سایر افراد تهی نمی‌شود بلكه به وسیله نوع احساس خود فرد تهی می‌شود. اما دیدن وقایع منفی از یك رویكرد مثبت، نیازمند مهارتهای احساسی متضاد است.

4- دانستن كوانتومی: دانستن به شیوه خلاق و شهودی این امر نشانگر آن است كه ما همواره باید در حالت نااطمینانی باشیم. زیرا اطمینان باعث عدم دقت و عدم اطمینان ما را هوشیار نگه می‌دارد. لانگر با ارائه نظریه تصمیم‌گیری حضوری اعلام می‌دارد كه جمع‌آوری اطلاعات لزوماً منجر به تصمیمات بهتر نمی‌شود. و سازمانها در تلاش برای كاهش عدم اطمینان از طریق جمع‌آوری اطلاعات بر هدف غیرممكن تاكید می‌كنند. و این موضوعی بیهوده محسوب می‌شود. تئوری لانگر بر آگاه ماندن تاكید دارد. موضوعی كه در شرایط عدم اطمینان حاصل می‌شود.مهارت دانستن و شناخت كوانتومی ابزاری است برای كاهش فرایندهای تكراری و مدیران با داشتن این مهارت برای كمك به افرادی كه درگیر تعارض هستند بجای اتحاد یك استراتژی راه‌حل‌های خلاق جهت تضادها اتخاذ می‌كنند.

5- عمل كوانتومی: یعنی عمل مسؤولانه هر چند در چهان بخشی از یك كل پیچیده است و مدیران با شناخت این موضوع در می‌یابند كه تفكر آنها بر كل سیستم اثر می‌گذارد.

6- اعتماد كوانتومی: توانایی اعتماد به فرایند زندگی كه از نظریه آشوب مشتق شده است. نظریه آشوب نشان می‌دهد كه آشوب در فرایند تكامل ذاتی است و پیش‌زمینه‌ای برای پیشرفت محسوب می‌شود. بدون آشوب زندگی سازمان راكد می‌شود و آنتروبی اتفاق می‌افتد.توانایی خود سازماندهی یك مفهوم اساسی در این نظریه است آشوب نظام دار یك پارادوكس است كه بیان می‌كند نظم در بی‌نظمی است. اعتماد كوانتومی در محیط‌های سازمانی كه ثبات و قابلیت پیش‌بینی در‌ آنها ارزش هستند ایجاد چالش می‌كند. این مهارت می‌گوید مدیران باید از كنترل زیاد پرهیز كنند تا چالش ایجاد شود و كاركنان را به استفاده از خرد درونی برای كشف راه‌حل‌های برد – برد تشویق كنند.

7- مهارت هفتم وجود كوانتومی: یعنی توانایی برای برقراری ارتباط مستمر – این مهارت مدیران را قادر می‌سازد بر احساسات خود تسلط یابند تا آنها را به دیگران نسبت دهند. ذرات اتمی از طریق تعاملات با دیگر ذرات قابل تعریف و مشاهده هستند لذا وابسته به ارتباطند. ارتباط كوانتومی یعنی توانایی مرتبط‌شدن از نظر مفهومی با دیگران به طریق كه هر كس بتواند جهان را در چشمان دیگری ببینند. و این پیش نیازی برای حل تعارض با استفاغده از استراتژی برد – برد است مدیران باید ارتباط خود با دیگران هم صحیح و هم آسیب‌پذیر ببینند و در این صورت است كه بدنبال شیوه‌های جدید خواهند بود. افراد همانطور كه تحولات اداری و ارتباط كوانتومی را تجربه می‌كنند (یعنی مقوله های ارتباطی ساده و حل شده را تحریك و زخمهای قبلی را تازه می‌كنند) شروع به درك این نكته می‌كنند كه واقعیت‌های بیرونی آنها یك فرافكنی از عقاید درونی‌شان است لذا ارتباطات كوانتومی یك آیینه روانشاختی است. كه طی آن افراد آنچه را می‌بیند كه هستند زمانی كه در دیگران خطایی می‌بینیم باید به خودمان برگردیم و بازخوردی فراهم كنیم برای اصلاح ارتباطات خود. شلتون درارلینگ در نشریه توسعه سازمان و رهبری: تحت عنوان مدل‌ مهارتهای كوانتومی: (مدیریت و پارادایم جدید برای افزایش اثربخشی رهبری نوامبر (2001)

 

توانمندسازی كاركنان

مدیران تا دهه 90 دوست داشتند كارها خود انجام دهند و اگر تفویض می‌كردند نشانگر ضعف  آنها محسوب می‌شد یعنی گسترش حیطه نظارت اگر در گذشته هر 20 نفر یك مدیر داشت با توانمندسازی این تعداد چندین برابر می‌شود. لذا سطوح سازمانی كم با ساختار مسطح بوجود می‌آید.

 

تفاوتهای تفویض اختیار و توانمندسازی

تفویض اختیار وقتی است كه قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار می‌كنیم.

اما توانمندسازی به معنی برداشتن موانعی است كه باعث می‌شود افراد نتوانند كارشان را به صورت موثر و كامل انجام دهند چنانچه این موانع برداشته شود كاركنان خدمات تصمیم‌گیری برای عمل پیدا می‌كنند لذا توانمندسازی بر تفویض اختیار برتری دارد. به طور كلی توانمندسازی عبارت است از ایجاد مجموعه ظرفیت‌های لازم در كاركنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفادی نقش و مسؤولیتی كه در سازمان برعهده دارند توام با بهره‌وری . هدف از توانمندسازی نیروی انسانی عبارتست از استفاده از طرفیت‌های بالقوه انسانها توسعه دانش سازمانی، تقویت احساس اعتماد به نفش و چیرگی بر ناتوانایی‌ها خود ارائه بهترین منابع فكری مربوط به هزینه از عملكرد سازمانی است.

 

كلیدهای سه‌گانه توانمندسازی

كنش‌بلانچارد سه كلید را برای توانمندسازی مطرح می‌كند.

 

کلید اول: همه را در اطلاعات سهیم كنیم.

بهترین تهدید برای مدیران بی‌اطلاعی است اگر همین بی‌اطلاعی به كاركنان نیز تسری یابد سازمان با نیروی انسانی توانمند كار نخواهد كرد. برای اینكه كاركنان در اطلاعات سهیم باشند باید به آنان اطمینان كنیم لذا سهم كردن كاركنان خود به ایجاد جو اعتماد رسمیت در سازمان كمك می‌كند و عملكرد آن نیز صادق است.

 

نقش سهیم‌شدن در اطلاعات

1- افزایش شناخت از سازمان

2- ایجاد امكان برای تحلیل شرایط و موقعیت‌های فعلی و آتی

3- ایجاد آمادگی برای پذیرش مسؤولیت‌های بالاتر

4- تسهیل روابط بین سطوح مختلف

5- افزایش جو اعتماد و از بین رفتن جو شایعه پراكنی

از بلانچارد اطلاعات در زمینه توانمندسازی مانند پول لازم برای خرید مسؤولیت و اعتماد است. بلانجارد و همكارانش چهار دلیل برای مشاركت اطلاعاتی Information shairihy مطرح می‌كنند.

1- اگر تصمیمات در جایی كه مستقیمان با اجرا سرو كار دارند گرفته شود مناسب خواهد بود و برای اینكار اگر اطلاعات لازم را به كاركنانی كه در خط مقدم فعالیت می‌كند بدهیم آنها بهتر تصمیم‌گیری خواهند كرد. افراد بی اطلاع قادر به تصمیم‌گیری نیستند.

2- زمانی می‌توان از افراد انتظار خطر كردن و مسؤولیت‌پذیری در تصمیم‌گیریها را د اشت كه آنها به مدیریت و نظام‌های سازمانی اعتماد داشته باشند. اگر از پیامدهای تصمیم خود در هراس باشیم میل به خطر كردن كم می‌شد. یكی از سودمندترین راه‌های تقویت روح اعتمال در سازمان مشاركت اطلاعاتی است.

3- نیاز افراد به راهنمایی اگر افراد كم تجربه باشند باید آنها را پیوسته راهنمایی كرد و به آنها جهت داد. و اگر اینكار صورت نگیرد آنان براساس نظریه خود رهبری تحمل می‌كند. برای این منظور آنان باید احساس اعتماد و امنیت برای گرفتن اطلاعات لازم در مسیر توان افزایی باشند.

4- در هر تغییری افراد نوعی احساس نگرانی دارند چنانچه قبل از ایجاد تغییر مشاركت اطلاعات صورت بگیرد نگرانی‌های آنان كم می‌شود.

 

كلید دوم: با تعیین حدود، خودمختاری ایجاد كنید.

آزادی عمل به معنی هرج و مرج نیست بلكه متناسب با نوع كار و مسؤولیت فرد باید به او آزادی عمل داد و این آزادی عمل با اختیارات فرد باید متناسب باشد ؟ قوانین و مقرارت شدن برای این منظور مناسب نیست بلكه تعیین حدود و ساختار سازمان برای این است كه كاركنان از حیطه و حوزه فعالیت خود مطلع می‌شوند و براساس آن دست به اقدام می‌زنند. حدود در این مفهوم شامل تصویری از چشم‌اندازها و اهداف مشترك است و آزادی عمل در این محدوده داده می‌شود. این كار باعث می‌شود كه فرد در مورد آنچه كه باید انجام دهد بیاندیشد و لذا استعدادهای خود بهره‌بگیرد. بلانچارد در مورد مرزهای توانمندسازی می‌گوید:

1- باید بین مرز سلسله مراتبی و مرزهای توانمندسازی تفاوت قائل شویم مرزهای سلسه مراتبی كارآیی كه افراد نباید انجام دهند مشخص می‌كند انجام كارها با هماهنگی و موافقت مدیران صورت می‌‌گیرد. اما در توانمندسازی محدوده عمل مشخص می‌شود و صرفاً از نظر جهت دادن و ایجاد انگیزه مدنظر قرار می‌گیرد قبلاً به فروشنده بگویم هوای مشتری را داشته باش بهتر است تا اینكه دقیقاً مشخص كنیم چگونه عمل كنند.

2- باید به افراد تفهیم شود آنان به هیچ وجه در شروع كار نمی‌توانند تمام تصمیمات را بگیرند.

3- تصمیمات مهم دو دسته هستند راهبردی و عملیاتی و تفاوت آنها باید به كاركنان تفهیم شود.

4- اهداف و درونمای سازمان برای افراد باید ترسیم شود.

5- بین آرمانهای فردی و سازمانی تعادل ایجاد كنید و آنا را با واقعیت‌های سازمان مرتبط سازید.

6- اصول تعیین محدود خودمختاری

7- مقصود ß فرد در چه حرفه‌ای مشغول به كار است.

8- ارزشها ß رهنمودهای عمل فرد كدامند.

9- هدفها ß چگونه – چه وقت – كجا و به چه طریق كارها را انجام می‌دهند.

10- نقش‌ها ß چه كسی چه نقش را ایفا می‌كند

11- تصویر سازمان ß

12- ساختار سازمانی و سیستم ß نحوه پشتیبانی از كارهای سازمان

 

كلید سوم: سیستم‌ها را جایگزین سلسله مراتب بلند كنید.

تشكیل تیم‌ها باعث كاهش رده‌های مدیریت و سرپرستی می‌شود و تصمیم‌گیری را از رده های بالا به سیستم‌های كاری منتقل می‌كند در این صورت مسؤولیت تصمیم‌گیری با همه است.

نظرات() 


Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 09:42 ق.ظ

You revealed that superbly!
weblink price cialis cialis online holland cialis online buy cialis online legal buy name brand cialis on line cialis generico lilly low dose cialis blood pressure price cialis best american pharmacy cialis warnings for cialis
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:34 ب.ظ

Superb tips. Kudos!
cialis online deutschland cialis patent expiration we recommend cheapest cialis cialis with 2 days delivery generic cialis cialis ahumada cialis dosage recommendations order a sample of cialis tadalafil 20mg prix cialis once a da
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Excellent knowledge. Regards!
cialis online holland cialis 20mg preis cf cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis online cialis official site price cialis best click here to buy cialis cialis 5 mg prices for cialis 50mg
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:13 ق.ظ

Amazing a lot of wonderful knowledge.
cialis prices we recommend cialis info buy brand cialis cheap cialis tadalafil online cialis rckenschmerzen generic cialis with dapoxetine discount cialis cialis 10mg prix pharmaci enter site very cheap cialis costo in farmacia cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:59 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
buying cialis on internet cialis cuantos mg hay cialis online holland cialis tablets australia where do you buy cialis how do cialis pills work cialis mit grapefruitsaft enter site 20 mg cialis cost cialis 50 mg soft tab cialis pills boards
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:45 ق.ظ

Thanks a lot. I appreciate it.
cialis generico in farmacia only best offers cialis use how does cialis work cialis generico en mexico compare prices cialis uk where cheapest cialis cialis baratos compran uk if a woman takes a mans cialis cialis sans ordonnance cialis 20 mg cost
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 06:46 ب.ظ

You actually expressed this adequately!
generic cialis levitra cialis uk next day cialis daily dose generic cialis name brand cheap cialis dosage amounts acquistare cialis internet cialis generique 5 mg cilas interactions for cialis cialis coupon
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 06:26 ق.ظ

Cheers! Awesome stuff!
5 mg cialis coupon printable cialis alternative cialis for daily use cialis generisches kanada cipla cialis online cialis free trial how much does a cialis cost generic low dose cialis cialis online deutschland generic cialis in vietnam
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:17 ب.ظ

You've made the point.
safe dosage for cialis cialis canadian drugs generic cialis with dapoxetine cialis efficacit the best site cialis tablets cialis vs viagra american pharmacy cialis cipla cialis online does cialis cause gout wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 05:59 ق.ظ

Regards, I like this!
chinese cialis 50 mg buying cialis on internet tadalafil 20 mg cialis 30 day sample cialis generico in farmacia cialis 20 mg best price prices on cialis 10 mg prescription doctor cialis cialis generika in deutschland kaufen buy cheap cialis in uk
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ب.ظ

You revealed this perfectly!
only best offers 100mg cialis cialis cipla best buy brand cialis generic il cialis quanto costa cialis for sale cialis para que sirve generic cialis viagra cialis levitra cialis uk if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 05:36 ق.ظ

Amazing quite a lot of beneficial material!
how to buy cialis online usa cialis tadalafil online cialis generico 5 mg cialis coupon printable cialis generic cialis 5 mg callus where to buy cialis in ontario 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Truly many of valuable info.
cialis coupons cialis generic cialis pills boards callus cialis kaufen wo cialis 5 mg buy cialis bula price cialis wal mart pharmacy achat cialis en europe order generic cialis online
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:33 ق.ظ

Beneficial info. Regards.
cialis coupons cialis generico en mexico cilas purchase once a day cialis generico cialis mexico generic cialis with dapoxetine acheter cialis meilleur pri tadalafil 10 mg cialis daily new zealand canadian drugs generic cialis
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Kudos, I enjoy this!
price cialis best cialis herbs click now cialis from canada callus tadalafil best generic drugs cialis cialis in sconto buy cialis cialis coupons cialis online
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:32 ق.ظ

You have made your point!
cialis 20 mg cost prescription doctor cialis buy cialis online cialis bula cialis tablets for sale cialis side effects price cialis best tadalafil 20 mg cialis farmacias guadalajara acheter cialis meilleur pri
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:37 ب.ظ

Thanks! I appreciate this!
200 cialis coupon enter site 20 mg cialis cost we use it 50 mg cialis dose cialis daily canadian discount cialis cialis arginine interactio cialis side effects dangers comprar cialis navarr buy cialis cialis online deutschland
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:57 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis tadalafil where to buy cialis in ontario cialis generico en mexico we use it cialis online store weblink price cialis enter site natural cialis generic cialis 20mg uk tadalafil generic cialis 5 mg scheda tecnica cialis en mexico precio
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:31 ق.ظ

Truly a good deal of awesome facts!
comprar cialis 10 espa241a cialis rezeptfrei cialis 5 mg funziona cialis tadalafil generico cialis mexico cialis rezeptfrei sterreich the best choice cialis woman cialis pills cialis prices in england only best offers cialis use
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:53 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
non 5 mg cialis generici brand cialis nl buy cialis acquistare cialis internet how to buy cialis online usa cialis canadian drugs tadalafil 20mg cialis patentablauf in deutschland wow cialis 20 ou trouver cialis sur le net
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 05:06 ق.ظ

Amazing quite a lot of fantastic material.
drugs for sale on internet canada pharmacies online prescriptions canada online pharmacies for men online pharmacies india drugs for sale usa canadian prescriptions online serc 24 mg northwest pharmacies mail order safe canadian online pharmacies most reliable canadian online pharmacies drugs for sale usa
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:50 ق.ظ

Kudos. I appreciate this!
cialis taglich safe site to buy cialis online cialis herbs fast cialis online cialis with 2 days delivery generic cialis 20mg tablets how much does a cialis cost cialis soft tabs for sale cialis 5mg prix cialis sans ordonnance
online pharmacy canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:19 ق.ظ

Thanks, Loads of information!

canada pharmacies online prescriptions northwest pharmacies in canada canadian pharmacies that ship to us cialis canadian pharmacy canada pharmacies account canadianpharmacyusa24h pharmacy canada 24 no 1 canadian pharcharmy online drugs for sale deep web drugstore online shopping
viagra generic
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:39 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
order viagra online usa generic levitra where to buy viagra with prescription buy viagra overnight shipping get viagra no prescription order sildenafil online uk cheap viagra tablets viagra or sildenafil buying viagra from canada sildenafil buy online uk
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:19 ق.ظ

Valuable knowledge. With thanks.
non 5 mg cialis generici cialis wir preise cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab only best offers cialis use cialis 05 achat cialis en suisse effetti del cialis we like it safe cheap cialis if a woman takes a mans cialis
buy viagra uk next day delivery
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:02 ق.ظ

Fantastic info, With thanks!
get viagra prescription online buy viagra without a prescription online viagra pharmacy buy viagra from canada buy viagra online next day delivery uk get viagra how to find viagra kamagra where can i purchase viagra online pharmacy prices for viagra
best generic drugs cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:42 ب.ظ

Amazing tons of superb facts.
precios cialis peru canada discount drugs cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg effectiveness when will generic cialis be available cialis vs viagra cialis free trial cialis generic availability comprar cialis navarr cialis e hiv
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:25 ق.ظ

Thank you! I appreciate this!
cialis pills in singapore sialis we choice cialis pfizer india cialis efficacit order generic cialis online generic cialis soft gels only best offers 100mg cialis how does cialis work female cialis no prescription cialis rezeptfrei sterreich
Viagra generic
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:38 ق.ظ

Kudos! Plenty of advice!

can you buy viagra at the store cheap viagra online can you buy viagra online cheap viagra online usa buy viagra where prescription viagra uk buy viagra online uk next day delivery how to get a viagra prescription buy viagra online uk next day delivery rx online viagra
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 02:28 ب.ظ

Awesome posts. Thank you!
cialis 5mg billiger cialis free trial order cialis from india cialis tablets for sale cialis arginine interactio cialis 5 mg funziona cialis uk deutschland cialis online cialis canada generic cialis with dapoxetine
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox